Sreda, 13 Februar 2019 18:12

Bett – izobraževalni izzivi z otoka

Napisal

bernardain jaz

Sejem Bett (British Education Training and Technology Show)  ) že vse od leta 1985 privablja obiskovalce s celega sveta, saj velja za največji svetovni sejem na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk. Tema letošnjega sejma je bila (Creatingbetter future by transforming Education). Na sejmu se je predstavilo več kot 850 vodilnih podjetij tega področja, obiskalo pa ga je čez 34.000 udeležencev. Večino predstavljenih izdelkov smo lahko preizkusili,  sodelovali v številnih delavnicah ali se udeležili predavanj, kjer so predavatelji s celega sveta predstavljali svoje izkušnje in vizije uvajanja novih tehnologij v poučevanje.

V okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT – Pedagogika 1:1 sva se sejma, poleg več kot 100 slovenskih učiteljev in ravnateljev, udeležili tudi dve predstavnici naše šole, Bernarda Trstenjak in Rafaela Kožlakar, in tako dobili možnost, da iz »prve roke» vidiva smernice uvajanja novih metod in tehnologij v poučevanje, predvsem z vidika povezovanja vsebin projekta z novostmi na IKT področju.

Na sejmu je bilo zaslediti veliko virtualne resničnosti in 3D tiskanja, ki dijakom omogoča realno predstavo o različnih predmetih in procesih, velik delež sejemskega dogajanja pa sta zaznamovala tudi kodiranje in robotika. Vodilna podjetja na področju IKT tehnologij pa so usmerjena v razvoj rešitev, ki omogočajo enostavno kreiranje učnih vsebin tako, da le-te povezujejo različne aplikacije in medije (video, podcast, fotografija) ter omogočajo sodelovanja med učenci  in učitelji, hkrati pa omogočajo dostop do gradiv kjerkoli in kadarkoli (LMS-Learning Management System). Nekaj takih primerov:  Mozabook (z uporabo smo začeli tudi na naši šoli), Lesson, Promethean, Snowflake … Na številnih razstavnih mestih so kraljevali zasloni na dotik, ki so nadgradnja t. i. interaktivnih tabel. Z različnimi programskimi rešitvami le-te namreč presegajo, saj omogočajo enostaven dostop do gradiv,  deljenje zaslona mobilnih naprav učencev in obratno.

Na sejmu smo si lahko ogledali tudi nove trende pohištvene opreme učilnic, ki je oblikovana tako, da jo z lahkoto prilagajamo trenutnim potrebam izvedbe pouka. Na enostaven način jo lahko prestavljamo po prostoru in po potrebi prilagodimo individualnemu ali sodelovalnemu delu.

Več si lahko preberete na povezavi

Ponedeljek, 11 Februar 2019 22:12

Udeležba na izobraževalnem sejmu Bett

Napisal

V času od 23. 1. do 25. 1. 2019 smo se tri učiteljice iz Osnovne šole Šenčur udeležile izobraževalnega sejma Bett. Bett je vsakoletni sejem v Londonu, katerega glavni namen je trženje informacijske tehnologije v izobraževanju. A na samem kraju smo ugotovile, da je ta sejem več kot le to. Imele smo se namreč možnost pogovarjati s strokovnjaki s celega sveta, ki so nam predstavili sodobne pedagoške metode, ki temeljijo na formativnem spremljanju in aktivni vlogi učencev. Učenec lahko na podlagi virtualne resničnosti doživlja svet, okolje okrog sebe, ki ga v realnosti ne more videti, začutiti. Na podlagi videnega rešuje kompleksne probleme, sam prihaja do inovativnih rešitev.

Udeležile smo se tudi predstavitev raznih inovativnih učnih okolij. Razstavljene so bile različne tehnologije, ki omogočajo učencem, da aktivno spremljajo pouk – tablični računalniki, interaktivne table, 3D pisala, tudi pohištvo je bilo prilagojeno tovrstni naravi pouka.

Torek, 05 Februar 2019 13:14

Srečanje z razvojno šolo

Napisal

V četrtek, 31.1.2019, smo se učitelji (slovenskega jezika, angleškega jezika in matematike), ravnateljica in koordinator v projektu "Inovativna učna okolja podprta z IKT", udeležili delovnega srečanja z razvojno šolo (GVŠ), ki je potekalo od 11.00 do 15.00 v prostorih GVŠ, BIC Ljubljana.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav ravnateljice razvojne šole, Marjane Mastinšek Šuštar

2. Od znanja do kompetenc; Maja Vičič Krabonja

3. Primeri dobre prakse pri jezikih; Maja Kuhar, Nina Rozman

4. Razno

 

Torek, 05 Februar 2019 12:55

Obisk sejma BETT v Londonu

Napisal

Učiteljici angleškega jezika in matematike na Živilski šoli  BIC Ljubljana, sta se v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 udeležili strokovne ekskurzije v Londonu, ki je trajala od 23. do 25.1.2019, kjer sta si ogledali sejem BETT 2019. Letošnji naslov je bil "S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost".

Spoznali sta nove trende in najnovejšo tehnologijo, na voljo pa so bila tudi številna predavanja in delavnice, kjer so učitelji in strokovnjaki z vsega sveta predstavljali svojo vizijo in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se povezovale z glavnim ciljem projekta Inovativna učna okolja z IKT, torej s smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, kjer učenec postane središče učnega procesa.

Med glavnimi usmeritvami na področju tehnologije so bili: kodiranje in robotika, zasloni na dotik, virtualna resničnost, prilagojeno pohištvo, različne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami...

Vtise in novosti s sejma bosta delili s svojimi kolegi na naslednjem sestanku tima učiteljev, ki so vključeni v projekt in na konferenci vsem ostalim strokovnim delavcem.

 

 

 

V torek, 5.2.2019 bo na šoli potekala delavnica za uporabo aplikacije LINO. Sodelavcem bom predstavila izgled in funkcije te virtualne oglasne deske ter jih naučila izdelati svojo. Sledila bo domača naloga, ki jo bodo udeleženci lahko predstavili v naslednjem tednu.

Ponedeljek, 28 Januar 2019 10:29

Srečanje učiteljev na OŠ Fram

Napisal

V ponedeljek, 28. 1. 2019, se bomo na OŠ Fram srečali učitelji, ki smo vključeni v projekt. Izmenjali bomo izkušnje in se dogovorili o nadaljnjem delu.

Torek, 22 Januar 2019 20:37

Ko se učitelj uči

Napisal

Kombi in pol pedagoških delavcev GSŠRM se nas je v soboto, 19. januarja 2019, pridružilo kolegom na izobraževanju v sklopu projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT-Pedagogika pedagogika 1 : 1. Družili smo se na Gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, s pogledom na kalvarijski hrib na eni in pohorska smučišča na drugi strani. Obdani s štajersko meglo smo toliko laže zrli v morebitna nova pedagoška obzorja.

Že doživetje skupne vožnje tja in nazaj nas je na svojstven način povezalo, izmenjava pogledov na videno in slišano pa sploh. Plenarni predavatelj dr. Željko Ćurić, psihiater, psihoterapevt in komunikolog, je očaral prav vse. Njegove dalmatinske korenine (in veje:)) so v kombinaciji s tekočo in duhovito rabo slovenščine v tehtni in živi predstavitvi pri poslušalcih  vzbudile iskreno zanimanje za predavanje o procesu preobrazbe človeka in družbe.

Ob delavnicah smo v manjših skupinah posvečali pozornost nekaterim konkretnim vidikom preobrazbe, ki jo posameznikom in družbi prinaša raba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Zase lahko omenim dva vidika, ki me utrjujeta v prepričanju, da mora biti učitelj sicer odprt za morebitne dodelave in spremembe, a da mora za kakovostno poučevanje, tako kot že tisočletja njegovi predhodniki, ohraniti čist pogled in zdravo pamet.

Prvi vidik je bila rdeča nit delavnice Kako naša prepričanja vplivajo na rabo IKT, da je z "milenijci" povezanih precej mitov glede njihove "domorodske" IKT-opismenjenosti, večopravilnosti, mesebojne odtujenosti ... Učitelji smo tudi v eri zaslonov in slušalk čustvena, vrednostna in vednostna opora osmišljenega znanja.

Drugo dragoceno smer je nakazala delavnica Kritično vrednotenje informacij s spleta. Utrdila sem se v prepričanju, da je treba pridobljene informacije ne glede na medij vedno "križati" -- poiskati več virov, določiti njihov presek, si ustvariti vtis o tem, koliko je verjeti najdenim virom in njihovim virom. Da je Wikipedija na straneh, ki jih spremlja in nadzira veliko uporabnikov, iz leta v leto bolj zanesljiva, smo se prepričali že mnogi zahtevni uporabniki tega najlaže dostopnega vira informacij.

Prepričana sem, da je izobraževanje učiteljev smiselno, če vodi v takojšnjo živo rabo. In da učeči se učitelj ne sme biti bolj obremenjen s pisanjem poročil kot s poučevanjem samim ...

Marta Zabret, 21. januarja 2019

Več slik je na povezavi

Torek, 22 Januar 2019 18:55

Izobraževanje učiteljev

Napisal

Učiteljica Tamara Oblak bo zopet z nami. Predstavila nam bo aplikacijo Kahoot in Socrative. Vsak učitelj bo delal na svojem računalniku, nato bomo s tablicami ali telefoni preverili narejene naloge.

Ponedeljek, 21 Januar 2019 20:36

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V torek se bomo učitelji srečali na skupnem sestanku, kjer bomo predstavili vsak svoje videnje sobotnega skupnega usposabljanja v Mariboru. Dogovorili se bomo, kako pridobljeno znanje učinkovito prenesti sodelavcem.

Ponedeljek, 21 Januar 2019 20:36

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V torek se bomo učitelji srečali na skupnem sestanku, kjer bomo predstavili vsak svoje videnje sobotnega skupnega usposabljanja v Mariboru. Dogovorili se bomo, kako pridobljeno znanje učinkovito prenesti sodelavcem.

Tina Blatnik in Tanja Zalar bosta izvedli izobraževanje za rokovanje z IKT in uporabo posameznih računalniških aplikacij, ki jih bodo učitelji lahko s pridom uporabljali pri pouku.

Izobraževanje bo potekalo dva zaporedna torka in sicer 22.1.2019 in 29.1.2019 ob 14. uri.

Petek, 18 Januar 2019 13:20

Izobraževanje

Napisal

V ponedeljek, 21. 1. 2019, bomo na šoli izvedli delavnico z iPedi.

V ponedeljek, 14. 1. 2019, je učiteljica fizike, Božica Antolin, v 9. razredu izvedla odprto učno uro za učitelje naše šole na temo vzporedne vezave virov in porabnikov toka in napetosti. Po uvodni motivaciji so se učenci z reševanjem kviza v aplikaciji Kahoot razvrstili v skupine. Preden so začeli delo v skupinah, so skupaj oblikovali kriterije uspešnosti. S pomočjo fizikalnih apletov so simulirali delovanje vzporedne vezave in opravili simulacijo meritev napetosti in toka. Z aplikacijo Random Name Picker so določili, katera skupina učencev bo na podlagi kriterijev uspešnosti podala povratno informacijo tisti skupini učencev, ki je predstavila svoje delo. Ocenjujemo, da so bile uporabljene aplikacije pri obravnavani temi smiselne in so obogatile pouk, hkrati pa omogočile večjo nazornost obravnavane snovi. Učenci so bili aktivni, med seboj so sodelovali ter bili drug drugemu vir učenja. Ura je bila dinamična in zanimiva.

AAA 9011AAA 9004AAA 9015

stran 1 od 6