Razvojne šole

Razvojne šole (50)

Sreda, 13 Februar 2019 18:12

Bett – izobraževalni izzivi z otoka

Napisal

bernardain jaz

Sejem Bett (British Education Training and Technology Show)  ) že vse od leta 1985 privablja obiskovalce s celega sveta, saj velja za največji svetovni sejem na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk. Tema letošnjega sejma je bila (Creatingbetter future by transforming Education). Na sejmu se je predstavilo več kot 850 vodilnih podjetij tega področja, obiskalo pa ga je čez 34.000 udeležencev. Večino predstavljenih izdelkov smo lahko preizkusili,  sodelovali v številnih delavnicah ali se udeležili predavanj, kjer so predavatelji s celega sveta predstavljali svoje izkušnje in vizije uvajanja novih tehnologij v poučevanje.

V okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT – Pedagogika 1:1 sva se sejma, poleg več kot 100 slovenskih učiteljev in ravnateljev, udeležili tudi dve predstavnici naše šole, Bernarda Trstenjak in Rafaela Kožlakar, in tako dobili možnost, da iz »prve roke» vidiva smernice uvajanja novih metod in tehnologij v poučevanje, predvsem z vidika povezovanja vsebin projekta z novostmi na IKT področju.

Na sejmu je bilo zaslediti veliko virtualne resničnosti in 3D tiskanja, ki dijakom omogoča realno predstavo o različnih predmetih in procesih, velik delež sejemskega dogajanja pa sta zaznamovala tudi kodiranje in robotika. Vodilna podjetja na področju IKT tehnologij pa so usmerjena v razvoj rešitev, ki omogočajo enostavno kreiranje učnih vsebin tako, da le-te povezujejo različne aplikacije in medije (video, podcast, fotografija) ter omogočajo sodelovanja med učenci  in učitelji, hkrati pa omogočajo dostop do gradiv kjerkoli in kadarkoli (LMS-Learning Management System). Nekaj takih primerov:  Mozabook (z uporabo smo začeli tudi na naši šoli), Lesson, Promethean, Snowflake … Na številnih razstavnih mestih so kraljevali zasloni na dotik, ki so nadgradnja t. i. interaktivnih tabel. Z različnimi programskimi rešitvami le-te namreč presegajo, saj omogočajo enostaven dostop do gradiv,  deljenje zaslona mobilnih naprav učencev in obratno.

Na sejmu smo si lahko ogledali tudi nove trende pohištvene opreme učilnic, ki je oblikovana tako, da jo z lahkoto prilagajamo trenutnim potrebam izvedbe pouka. Na enostaven način jo lahko prestavljamo po prostoru in po potrebi prilagodimo individualnemu ali sodelovalnemu delu.

Več si lahko preberete na povezavi

Torek, 22 Januar 2019 20:37

Ko se učitelj uči

Napisal

Kombi in pol pedagoških delavcev GSŠRM se nas je v soboto, 19. januarja 2019, pridružilo kolegom na izobraževanju v sklopu projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT-Pedagogika pedagogika 1 : 1. Družili smo se na Gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, s pogledom na kalvarijski hrib na eni in pohorska smučišča na drugi strani. Obdani s štajersko meglo smo toliko laže zrli v morebitna nova pedagoška obzorja.

Že doživetje skupne vožnje tja in nazaj nas je na svojstven način povezalo, izmenjava pogledov na videno in slišano pa sploh. Plenarni predavatelj dr. Željko Ćurić, psihiater, psihoterapevt in komunikolog, je očaral prav vse. Njegove dalmatinske korenine (in veje:)) so v kombinaciji s tekočo in duhovito rabo slovenščine v tehtni in živi predstavitvi pri poslušalcih  vzbudile iskreno zanimanje za predavanje o procesu preobrazbe človeka in družbe.

Ob delavnicah smo v manjših skupinah posvečali pozornost nekaterim konkretnim vidikom preobrazbe, ki jo posameznikom in družbi prinaša raba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Zase lahko omenim dva vidika, ki me utrjujeta v prepričanju, da mora biti učitelj sicer odprt za morebitne dodelave in spremembe, a da mora za kakovostno poučevanje, tako kot že tisočletja njegovi predhodniki, ohraniti čist pogled in zdravo pamet.

Prvi vidik je bila rdeča nit delavnice Kako naša prepričanja vplivajo na rabo IKT, da je z "milenijci" povezanih precej mitov glede njihove "domorodske" IKT-opismenjenosti, večopravilnosti, mesebojne odtujenosti ... Učitelji smo tudi v eri zaslonov in slušalk čustvena, vrednostna in vednostna opora osmišljenega znanja.

Drugo dragoceno smer je nakazala delavnica Kritično vrednotenje informacij s spleta. Utrdila sem se v prepričanju, da je treba pridobljene informacije ne glede na medij vedno "križati" -- poiskati več virov, določiti njihov presek, si ustvariti vtis o tem, koliko je verjeti najdenim virom in njihovim virom. Da je Wikipedija na straneh, ki jih spremlja in nadzira veliko uporabnikov, iz leta v leto bolj zanesljiva, smo se prepričali že mnogi zahtevni uporabniki tega najlaže dostopnega vira informacij.

Prepričana sem, da je izobraževanje učiteljev smiselno, če vodi v takojšnjo živo rabo. In da učeči se učitelj ne sme biti bolj obremenjen s pisanjem poročil kot s poučevanjem samim ...

Marta Zabret, 21. januarja 2019

Več slik je na povezavi

Ponedeljek, 21 Januar 2019 20:36

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V torek se bomo učitelji srečali na skupnem sestanku, kjer bomo predstavili vsak svoje videnje sobotnega skupnega usposabljanja v Mariboru. Dogovorili se bomo, kako pridobljeno znanje učinkovito prenesti sodelavcem.

Ponedeljek, 21 Januar 2019 20:36

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V torek se bomo učitelji srečali na skupnem sestanku, kjer bomo predstavili vsak svoje videnje sobotnega skupnega usposabljanja v Mariboru. Dogovorili se bomo, kako pridobljeno znanje učinkovito prenesti sodelavcem.

V ponedeljek, 14. 1. 2019, je učiteljica fizike, Božica Antolin, v 9. razredu izvedla odprto učno uro za učitelje naše šole na temo vzporedne vezave virov in porabnikov toka in napetosti. Po uvodni motivaciji so se učenci z reševanjem kviza v aplikaciji Kahoot razvrstili v skupine. Preden so začeli delo v skupinah, so skupaj oblikovali kriterije uspešnosti. S pomočjo fizikalnih apletov so simulirali delovanje vzporedne vezave in opravili simulacijo meritev napetosti in toka. Z aplikacijo Random Name Picker so določili, katera skupina učencev bo na podlagi kriterijev uspešnosti podala povratno informacijo tisti skupini učencev, ki je predstavila svoje delo. Ocenjujemo, da so bile uporabljene aplikacije pri obravnavani temi smiselne in so obogatile pouk, hkrati pa omogočile večjo nazornost obravnavane snovi. Učenci so bili aktivni, med seboj so sodelovali ter bili drug drugemu vir učenja. Ura je bila dinamična in zanimiva.

AAA 9011AAA 9004AAA 9015

IMG 1874Srečanje implementacijske šole Ekonomske in trgovske šole Brežice z razvojno šolo Gimnazijo Brežice

V torek, 27. 11. 2018 sva se sestali koordinatorici obeh šol ter pogovorili o trenutnem stanju, željah in potrebah implementacijske šole ter naredili načrt za naše naslednje srečanje.

Na podlagi le-tega smo se v sredo, 5. 12. 2018 sestali v računalniški učilnici Gimnazije Brežice. Ravnatelj Uroš Škof, profesorica geografije Ema Maček in moja malenkost smo pričakali šolski razvojni tim Ekonomske in trgovske šole Brežice. Ob 13. 30 smo pričeli naše delovno srečanje.

Na obeh šolah je bilo v okviru projekta SIO 2020 nedavno postavljeno brezžično omrežje. Vsi smo ga zelo veseli in ga želimo uporabljati.

Tako je bil eden od poglavitnih namenov srečanja AAI prijava, spoznavanje storitev v ArnesAAI, da jih bomo v prihodnje lahko uporabljali. Nato so se vse udeleženke prijavile tudi v spletno učilnico E-SKUPNOST z ustreznim ključem in smo pogledali, kako spremeniti svoje profile.

Drugi del srečanja je bil namenjen uporabi Padlet aplikacije, saj so udeleženke na steno zapisale, katere aplikacije so doslej uporabljale pri pouku. Hitro ugotovimo, da lahko izboljšamo učinkovitost pouka z uporabo določenih aplikacij, a jih ne poznamo oz. jih še nismo preizkusili. Zato smo se lotile priprave oz. izdelave lastne stene v Padletu. Bilo je zelo ustvarjalno in smo bile presenečene, kako hitro čas beži. Ura in pol je minila prehitro.

Zato se bomo še dobili in skupaj še kaj ustvarjalnega naredili.

Hvala udeleženkam za prijetne urice in se že veselim prihodnjega delovnega srečanja.

                                                  

 

V sklopu sodelovanja z implementacijskimi šolami in na povabilo koordinatorice projekta IP 1:1 na Ekonomski šoli Ptuj ga. Patricije Koler, sva mag. Pika Smogavec in mag. Boštjan Petak izvedla usposabljanje iz področja uporabe računalniških aplikacij pri pouku. Prikazani so bili številni primeri dobre rabe, sodelujoči na usposabljanju pa so tudi osebno preizkusili delovanje in možnosti uporabe aplikacij Kahoot, Socrative, Padlet in Storyboard pri delu v razredu.

IMG 20181127 151957

Četrtek, 29 November 2018 20:45

Izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk

Napisal

IMG 1865Digitalne kompetence in sodobni pouk

V petek, 23. 11. 2018, ob 14.30 smo na Gimnaziji Brežice imeli izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk.

Predavatelja s Fakultete za naravoslovje in matematiko iz Maribora, dr. Boris Aberšek in dr. Kosta Dolenc, sta se prijazno odzvala povabilu, da predavata za naš učiteljski zbor v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1. Predavatelja sta bila zelo zanimiva in sta nas vsak na svoj način izzvala k razmisleku o razvijanju digitalnih kompetenc pri nas samih in naših dijakih. Naše sodelovanje sta spodbudila z aplikacijo Mentimeter in smo se počutili kot dijaki.Najprej je dr. Aberšek povzel ključne kompetence 21. stoletja, ki naj bi jih dijaki usvajali, da jih bodo lahko uporabljali še v začetku 22. stoletja. Naše dijake moramo opremiti s konceptom vseživljenjskega učenja ter jih pripraviti na življenje v učeči se družbi. Prav zaradi tega smo današnji učitelji postavljeni pred težavno in odgovorno nalogo. Ob znanju morajo dijaki razviti še niz spretnosti, ki jih bodo v sodobni družbi nujno potrebovali. Te so analitične spretnosti, medosebne spretnosti, zmožnosti udejanjanja, zmožnosti procesiranja informacij, ter zmožnosti spreminjanja/učenja, ki jih je mogoče pri učencih razviti le z inovativnim konceptom poučevanja.

Nato nas je dr. Kosta Dolenc pobližje seznanil z digitalnimi kompetencami. Opozoril nas je, da lahko dijake pritegnemo in njihov odziv dobimo, tudi če digitalno tehnologijo uporabimo le pri delu pedagoške ure (za preverjanje, motivacijo ipd.). Če vzamemo DigComp (okvir, ki ga je pripravila Evropska komisija) so digitalne kompetence razdeljene na  pet področij: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin ter varnost in reševanje problemov. Poudaril je pomen postopnosti oz. da moramo postaviti zelo dobre temelje, da lahko nadgrajujemo znanje. Že pri informacijski pismenosti je ogromno podrobnosti, ki jih je potrebno poznati in upoštevati, zato se jim je treba posvetiti in o njih temeljito premisliti, prav tako pa tudi o varovanju svojih in tujih podatkov in še kaj. Poleg tega se vsa orodja, aplikacije ipd. zelo hitro spreminjajo, zato moramo biti fleksibilni in pripravljeni na nenehno delo in učenje. Saj ta znanja in spretnosti želimo prenesti tudi našim dijakom, mar ne?

Predavateljema najlepša hvala za prijetno in koristno druženje.

Zapisala:

Tea Habinc, koordinatorica razvojne šole

V petek, 26. 10. 2018, je na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potekalo delovno srečanje ravnateljev in koordinatorjev razvojnih šol. Po začetnem pozdravu ravnateljice, ob interaktivnem ekranu, ki je nova pridobitev naše šole in kjer obiskovalce pozdravlja Lovrobot, so si udeleženci ogledali sodobno opremljeno učilnico matematike, ki omogoča raznovrstno delo učencev pri pouku.  Po skupnem uvodu na temo vesolje, v sklopu katerega smo spoznavali najnovejše aktivnosti na področju raziskovanja vesolja, je sledilo medpredmetno delo po skupinah. Učenci so v štirih delavnicah predstavili pridobljene digitalne kompetence. Po predstavitvi je sledila skupna refleksija, v kateri so sodelovali tako učenci kot obiskovalci. Pester in dinamičen dan se je zaključil z delovnim srečanjem ravnateljev in koordinatorjev.

AAA 7808               AAA 7832                  AAA 7817 

 

Četrtek, 01 November 2018 15:58

Srečanje SŠSB z implementacijskimi šolami

Napisal

Dne 25.10.2018 smo v skladu z načrtom dela na projektu za šolsko leto 2018/2019, na SŠSB izvedli skupno srečanje z dodeljenimi implementacijskim šolami. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh treh šol, člani razvojne skupine SŠSB pa smo jim predstavili potek dela v okviru projekta ter primere uporabe sodobne IKT po posameznih predmetnih področjih pri pouku. Preberi več ...

IMG 9628

stran 1 od 4