Razvojne šole

Razvojne šole (50)

Na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta smo v mesecu februarju 2018 izvedli usposabljanje vseh učiteljev za spletno učilnico Moodle.

 

Usposabljanje je potekalo med 1. 2. 2018 in 22. 2. 2018, v treh delih:

  1. srečanje: od 1. 2. do 7. 2. 2018
  2. Delo na daljavo (domača naloga z možnostjo svetovanja)
  3. srečanje: od 20. 2. do 22. 2. 2018

20180220 151053Že pred prvim usposabljanjem so potekale določene aktivnosti. Računalničar Luka Urisk je naredil spletne učilnice za posamezne učitelje na povezavi vle.sc-sg.si. Učitelji so se v to učilnico prijavili s svojo digitalno identiteto, nakar jim je računalničar dodelil pravice za urejanje lastnih spletnih učilnic.

Prvo srečanje je potekalo v štirih skupinah od 1. – 7. 2. 2018. V vsaki skupini je bilo največ 15 učiteljev. Tri usposabljanja so potekala na lokaciji Slovenj Gradec, eno pa na lokaciji Muta.

Maja Vičič Krabonja je učitelje na prvem srečanju seznanila z naslednjimi dejavnostmi, ki jih omogoča Moodle:

  • e-zbornica, v kateri se nahajajo vsa obvestila, tako za učitelje kot za dijake,
  • ustvarjanje kategorij predmetov in posameznih predmetov,
  • dodajanje in urejanje tem v predmetu,
  • dodajanje virov v spletno učilnico – datoteke, mape, url povezave, itd ...,
  • ustvarjanje skupin in dodajanje dijakov v skupine

Učitelji so doma do naslednjega srečanja uredili eno poglavje v spletni učilnici.

Drugi del izobraževanja je potekal med 20. in 22. 2. 2018, od tega drugi dan na lokaciji Muta. V drugem delu je bil poudarek na dejavnostih, ki jih za dijake lahko pripravimo v spletni učilnici. Tako smo pogledali, kako pripravimo možnost izbire neke teme, kako dijaki lahko oddajajo seminarske naloge, pripravili smo podatkovno banko in se naučili, kako sestaviti kviz.

 Učitelji bodo po lastni presoji pridobljeno znanje uporabili za delo v razredu.

 Zapisal:

Roman Živič

Petek, 16 Februar 2018 14:09

Obisk sejma BETT v Londonu

Napisal

V januarju 2018 smo se udeležili mednarodnega sejma s področja izobraževanja BETT v Londonu, kjer smo si ogledali nove trende in tehnologijo. Udeležili smo se predavanj in delavnic, kjer so učitelji iz vsega sveta predstavljali svoje vizije in primere dobrih praks. Več o sejmu si lahko ogledate na njihovi spletni strani: https://www.bettshow.com

Petek, 16 Februar 2018 11:45

VARNO V VIRTUALNO

Napisal

Virtualno

Svet informacijsko komunikacijskih tehnologij (računalniki, pametni telefoni, tablice ipd.) pomembno sooblikuje naš vsakdan in vsakdan naših otrok. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da so ravno otroci in mladostniki najbolj ranljivi uporabniki interneta, saj tehnično »obvladajo« računalnik in internet, toda zaradi svoje mladosti, neizkušenosti ali radovednosti, se lahko kaj hitro ujamejo v skrivne pasti interneta. Splet je za otroka velik, neznan prostor in zato je pomembno, da je nanj pripravljen. Zato smo na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, v četrtek 15. 2. 2018, za učence naše šole in njihove starše organizirali predavanje na temo Varno v virtualno. O pasteh virtualnega sveta nas je ozaveščal dr. Renato Lukač, profesor na Gimnaziji Murska Sobota in strokovnjak za informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Torek, 13 Februar 2018 10:51

Inovativni matematični vrt v prvem razredu

Napisal

 

AAA 4308


Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so inovativni tudi v prvem razredu. V ponedeljek, 5. 2. 2018, sta učiteljici Karmen Rob in Melita Tompa Lebar v 1. razredu pri uri matematike izvedli »odprto učno uro« za učitelje naše šole. Po uvodni motivaciji v angleškem jeziku, sta podali navodila za delo, kjer so učenci izvajali dejavnosti v štirih homogenih skupinah. Dejavnosti so bile diferencirane glede na njihove sposobnosti. Učenci so s pomočjo zanimive spletne aplikacije Kids Numbers and Math računali, primerjali števila, jih razvrščali po velikosti in utrjevali številske predstave do 8, pa tudi do 10. Aplikacija omogoča učenje in utrjevanje matematičnih operacij v obliki igre in jo ocenjujemo kot zelo privlačno in dinamično za učence.

Ponedeljek, 05 Februar 2018 19:51

Prvo skupno usposabljanje

Napisal

Mb 20 1 2018

Ekipa razvojnega tima projekta iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, se je sončno soboto odpravila iskat nova znanja. Več v članku A. S. Šuster,  na povezavi:http://www.gssrm.si/wordpress/?p=12323

 

Četrtek, 01 Februar 2018 11:33

Predavanje Zvezdana Pirtoška na STŠ Kranj

Napisal
V okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 je bilo v četrtek, 1. 2. 2018 na STŠ Kranj predavanje predstojnika katedre za
nevrologijo UL MF prof. dr. Zvezdana Pirtoška z naslovom Mladostniški možgani.

Predavanje 15.1.2018 A. Flogie 4V ponedeljek, 15. 1. 2018, je našo šolo obiskal vodja projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT dr. Andrej Flogie in izvedel predavanje z naslovom Izobraževanje 4.0, v katerem je predstavil svoj pogled na postavitev celotnega projekta v razvojni kontekst sodobnega izobraževalnega sistema.

Preberite več ...

IMG 3453IMG 3453IMG 3453

V okviru promocijskih aktivnosti SŠSB za popularizacijo strokovnih programov ekonomski tehnik in trgovec med osnovnošolci, smo medse povabili učence okoliških osnovnih šol. Pripravili smo kratko predstavitev življenja in dela na šoli, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniške kompetence in uporabe IKT na poslovnem področju. V ta namen smo jih povabili k sodelovanju v posebej pripravljenem kvizu na temo poznavanja področja podjetnosti in podjetništva, ki je temeljil na uporabi spletne aplikacije KAHOOT. Odziv, ki smo ga doživeli je bil več kot presenetljiv. Učenci so bili namreč navdušeni nad možnostjo aktivnega sodelovanja na dogodku, hkrati pa so lahko preverili poznavanje navedenega področja. 

 

Torek, 19 December 2017 20:59

Uporaba aplikaciji pri pouku

Napisal

Pri pouku angleškega jezika in določenih strokovnih predmetov 20171204 12411220171204 12411220171204 124112smo začeli z uporabo aplikaciji na telefonih. Prve izkušnje in odzivi so spodbudni, dijaki in učitelji so navdušeni. 

AAA 3283

V sredo, 20. 12. 2017, smo z učenci 7. in 8. razreda obiskali Državni zbor RS, kjer sta nas sprejela poslanca Jožef Horvat in Ksenija Kramar Korenjak. Po ogledu znamenite freske v preddverju DZ-ja in Velike dvorane, kjer zasedajo poslanci, smo se pridružili poslancema v sejni sobi, kjer sta se najprej predstavila in govorila o svojem delu. V nadaljevanju smo izvedli interaktivno glasovanje z aplikacijo Socrative, preberi več