Implementacijske šole

Implementacijske šole (36)

Ponedeljek, 11 Februar 2019 22:12

Udeležba na izobraževalnem sejmu Bett

Napisal

V času od 23. 1. do 25. 1. 2019 smo se tri učiteljice iz Osnovne šole Šenčur udeležile izobraževalnega sejma Bett. Bett je vsakoletni sejem v Londonu, katerega glavni namen je trženje informacijske tehnologije v izobraževanju. A na samem kraju smo ugotovile, da je ta sejem več kot le to. Imele smo se namreč možnost pogovarjati s strokovnjaki s celega sveta, ki so nam predstavili sodobne pedagoške metode, ki temeljijo na formativnem spremljanju in aktivni vlogi učencev. Učenec lahko na podlagi virtualne resničnosti doživlja svet, okolje okrog sebe, ki ga v realnosti ne more videti, začutiti. Na podlagi videnega rešuje kompleksne probleme, sam prihaja do inovativnih rešitev.

Udeležile smo se tudi predstavitev raznih inovativnih učnih okolij. Razstavljene so bile različne tehnologije, ki omogočajo učencem, da aktivno spremljajo pouk – tablični računalniki, interaktivne table, 3D pisala, tudi pohištvo je bilo prilagojeno tovrstni naravi pouka.

Torek, 05 Februar 2019 13:14

Srečanje z razvojno šolo

Napisal

V četrtek, 31.1.2019, smo se učitelji (slovenskega jezika, angleškega jezika in matematike), ravnateljica in koordinator v projektu "Inovativna učna okolja podprta z IKT", udeležili delovnega srečanja z razvojno šolo (GVŠ), ki je potekalo od 11.00 do 15.00 v prostorih GVŠ, BIC Ljubljana.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav ravnateljice razvojne šole, Marjane Mastinšek Šuštar

2. Od znanja do kompetenc; Maja Vičič Krabonja

3. Primeri dobre prakse pri jezikih; Maja Kuhar, Nina Rozman

4. Razno

 

Torek, 05 Februar 2019 12:55

Obisk sejma BETT v Londonu

Napisal

Učiteljici angleškega jezika in matematike na Živilski šoli  BIC Ljubljana, sta se v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 udeležili strokovne ekskurzije v Londonu, ki je trajala od 23. do 25.1.2019, kjer sta si ogledali sejem BETT 2019. Letošnji naslov je bil "S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost".

Spoznali sta nove trende in najnovejšo tehnologijo, na voljo pa so bila tudi številna predavanja in delavnice, kjer so učitelji in strokovnjaki z vsega sveta predstavljali svojo vizijo in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se povezovale z glavnim ciljem projekta Inovativna učna okolja z IKT, torej s smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, kjer učenec postane središče učnega procesa.

Med glavnimi usmeritvami na področju tehnologije so bili: kodiranje in robotika, zasloni na dotik, virtualna resničnost, prilagojeno pohištvo, različne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami...

Vtise in novosti s sejma bosta delili s svojimi kolegi na naslednjem sestanku tima učiteljev, ki so vključeni v projekt in na konferenci vsem ostalim strokovnim delavcem.

 

 

 

V torek, 5.2.2019 bo na šoli potekala delavnica za uporabo aplikacije LINO. Sodelavcem bom predstavila izgled in funkcije te virtualne oglasne deske ter jih naučila izdelati svojo. Sledila bo domača naloga, ki jo bodo udeleženci lahko predstavili v naslednjem tednu.

Ponedeljek, 28 Januar 2019 10:29

Srečanje učiteljev na OŠ Fram

Napisal

V ponedeljek, 28. 1. 2019, se bomo na OŠ Fram srečali učitelji, ki smo vključeni v projekt. Izmenjali bomo izkušnje in se dogovorili o nadaljnjem delu.

Torek, 22 Januar 2019 18:55

Izobraževanje učiteljev

Napisal

Učiteljica Tamara Oblak bo zopet z nami. Predstavila nam bo aplikacijo Kahoot in Socrative. Vsak učitelj bo delal na svojem računalniku, nato bomo s tablicami ali telefoni preverili narejene naloge.

Tina Blatnik in Tanja Zalar bosta izvedli izobraževanje za rokovanje z IKT in uporabo posameznih računalniških aplikacij, ki jih bodo učitelji lahko s pridom uporabljali pri pouku.

Izobraževanje bo potekalo dva zaporedna torka in sicer 22.1.2019 in 29.1.2019 ob 14. uri.

Petek, 18 Januar 2019 13:20

Izobraževanje

Napisal

V ponedeljek, 21. 1. 2019, bomo na šoli izvedli delavnico z iPedi.

Ponedeljek, 14 Januar 2019 10:51

Drugo delavno srečanje z razvojno šolo

Napisal

V četrtek, 17. 1. 2019, se bo manjša skupina učiteljev udeležila delavnega srečanja z razvojno šolo STŠ ŠC Kranj.

Ponedeljek, 14 Januar 2019 10:42

Formativno spremljanje

Napisal

V začetku meseca decembra nam je sodelavka predstavila uro formativnega spremljanja pouka pri pouku angleščine (smo tudi vključeni v projekt). Učenci so delali z tablicami v programu KAHOOT.

stran 1 od 3