Implementacijske šole

Implementacijske šole (36)

Četrtek, 20 December 2018 22:08

Izobraževanje na temo Office 365

Napisal

V sredo, 12. 11. 2018, smo se člani šolskega tima Inovativna učna okolja, podprta z IKT Osnovne šole Šenčur udeležili prvega dela seminarja na temo Office 365.

V torek, 4. 12. 2018, sem kot koordinatorica predstavila projekt svojim sodelavcem. Opisala sem cilje projekta in načrt dela v projektu za šolsko leto 2018/2019. Nakazala sem tudi smernice za naslednje dve leti. Poudarila sem, da bomo člani šolskega tima predstavili izobraževalne vsebine s področja IKT tudi ostalim sodelavcem.

Četrtek, 20 December 2018 14:45

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače

Napisal

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače.

Uporaba aplikacije Kahoot pri pouku strokovnega predmeta - TŽP - Temelji prehrane in živilstva za utrjevanje snovi in pri predmetu OBTH - Osnove biotehnologije s prehrano, kjer so za ponavljanje snovi uporabili križanko v Google dokumentih, do katere so dijaki dostopali s QR kodo.

 

 

 

 

Četrtek, 20 December 2018 14:31

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V četrtek, 13.12.2018, je na Živilski šoli potekal 2. sestanek učiteljev, vključenih v projekt IUO podprta z IKT.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Načrtovanje aktivnosti v tekočem mesecu.

3. Razno.

Četrtek, 20 December 2018 14:16

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V četrtek, 22.11.2018, smo imeli na Živilski šoli 1. delovni sestanek učiteljev, ki so vključeni v projekt IUO podprta z IKT.

Dnevni red:

1. Predstavitev projekta.

2. Načrt dela.

3. Razno.

 

 

logo GSKS

V petek, 30. 11., in v ponedeljek, 3. 12., smo na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše gostili devetošolce iz bližnjih osnovnih šol: OŠ Ruše, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Ribnica na Pohorju, OŠ Selnica ob Dravi in OŠ Brezno. Povabili smo jih k pouku in jim pokazali, kako poteka dijaški vsakdan na naši šoli.

Predstavili smo jim tudi inovativne pristope k poučevanju. Učenci so preverili usvojeno znanje s pomočjo aplikacije Kahoot!

logo GSKSlogo GSKS

Četrtek, 13 December 2018 13:42

Posnemi svojo govorno vajo in se poslušaj

Napisal

Učenci pri pouku s pomočjo tablice svojo govorno vajo posnamejo, jo poslušajo in nato svoj nastop izboljšajo .

V sredo 28. novembra je bilo za učitelje implementacijske srednje šole za strojništvo v Škofji Loki, organizirano izobraževanje o spletni učilnici Moodle in portalu SIO.

Učitelji so si uredili dostop do portala SIO, pregledali spletno stran Inovativna pedagogika 1:1 ter videli možne načine dela z učenci v spletnih učilnicah.

Izobraževanje je organizirala razvojna šola Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra iz Kamnika.

 

V torek, 4.12.2018, ob 14.00 bo srečanje učiteljev vključenih v projekt inovativne pedagogike.

Dnevni red:

1. Predstavitev s srečanja implementacijskih šol v Mariboru,

2. Razno

Nedelja, 02 December 2018 23:02

Uporaba aplikacije Kahoot pri pouku TJA

Napisal