Tea Habinc

Tea Habinc

Gimnazija Brežice

IMG 1874Srečanje implementacijske šole Ekonomske in trgovske šole Brežice z razvojno šolo Gimnazijo Brežice

V torek, 27. 11. 2018 sva se sestali koordinatorici obeh šol ter pogovorili o trenutnem stanju, željah in potrebah implementacijske šole ter naredili načrt za naše naslednje srečanje.

Na podlagi le-tega smo se v sredo, 5. 12. 2018 sestali v računalniški učilnici Gimnazije Brežice. Ravnatelj Uroš Škof, profesorica geografije Ema Maček in moja malenkost smo pričakali šolski razvojni tim Ekonomske in trgovske šole Brežice. Ob 13. 30 smo pričeli naše delovno srečanje.

Na obeh šolah je bilo v okviru projekta SIO 2020 nedavno postavljeno brezžično omrežje. Vsi smo ga zelo veseli in ga želimo uporabljati.

Tako je bil eden od poglavitnih namenov srečanja AAI prijava, spoznavanje storitev v ArnesAAI, da jih bomo v prihodnje lahko uporabljali. Nato so se vse udeleženke prijavile tudi v spletno učilnico E-SKUPNOST z ustreznim ključem in smo pogledali, kako spremeniti svoje profile.

Drugi del srečanja je bil namenjen uporabi Padlet aplikacije, saj so udeleženke na steno zapisale, katere aplikacije so doslej uporabljale pri pouku. Hitro ugotovimo, da lahko izboljšamo učinkovitost pouka z uporabo določenih aplikacij, a jih ne poznamo oz. jih še nismo preizkusili. Zato smo se lotile priprave oz. izdelave lastne stene v Padletu. Bilo je zelo ustvarjalno in smo bile presenečene, kako hitro čas beži. Ura in pol je minila prehitro.

Zato se bomo še dobili in skupaj še kaj ustvarjalnega naredili.

Hvala udeleženkam za prijetne urice in se že veselim prihodnjega delovnega srečanja.

                                                  

 

IMG 1865Digitalne kompetence in sodobni pouk

V petek, 23. 11. 2018, ob 14.30 smo na Gimnaziji Brežice imeli izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk.

Predavatelja s Fakultete za naravoslovje in matematiko iz Maribora, dr. Boris Aberšek in dr. Kosta Dolenc, sta se prijazno odzvala povabilu, da predavata za naš učiteljski zbor v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1. Predavatelja sta bila zelo zanimiva in sta nas vsak na svoj način izzvala k razmisleku o razvijanju digitalnih kompetenc pri nas samih in naših dijakih. Naše sodelovanje sta spodbudila z aplikacijo Mentimeter in smo se počutili kot dijaki.Najprej je dr. Aberšek povzel ključne kompetence 21. stoletja, ki naj bi jih dijaki usvajali, da jih bodo lahko uporabljali še v začetku 22. stoletja. Naše dijake moramo opremiti s konceptom vseživljenjskega učenja ter jih pripraviti na življenje v učeči se družbi. Prav zaradi tega smo današnji učitelji postavljeni pred težavno in odgovorno nalogo. Ob znanju morajo dijaki razviti še niz spretnosti, ki jih bodo v sodobni družbi nujno potrebovali. Te so analitične spretnosti, medosebne spretnosti, zmožnosti udejanjanja, zmožnosti procesiranja informacij, ter zmožnosti spreminjanja/učenja, ki jih je mogoče pri učencih razviti le z inovativnim konceptom poučevanja.

Nato nas je dr. Kosta Dolenc pobližje seznanil z digitalnimi kompetencami. Opozoril nas je, da lahko dijake pritegnemo in njihov odziv dobimo, tudi če digitalno tehnologijo uporabimo le pri delu pedagoške ure (za preverjanje, motivacijo ipd.). Če vzamemo DigComp (okvir, ki ga je pripravila Evropska komisija) so digitalne kompetence razdeljene na  pet področij: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin ter varnost in reševanje problemov. Poudaril je pomen postopnosti oz. da moramo postaviti zelo dobre temelje, da lahko nadgrajujemo znanje. Že pri informacijski pismenosti je ogromno podrobnosti, ki jih je potrebno poznati in upoštevati, zato se jim je treba posvetiti in o njih temeljito premisliti, prav tako pa tudi o varovanju svojih in tujih podatkov in še kaj. Poleg tega se vsa orodja, aplikacije ipd. zelo hitro spreminjajo, zato moramo biti fleksibilni in pripravljeni na nenehno delo in učenje. Saj ta znanja in spretnosti želimo prenesti tudi našim dijakom, mar ne?

Predavateljema najlepša hvala za prijetno in koristno druženje.

Zapisala:

Tea Habinc, koordinatorica razvojne šole