Natasa Gavez

Natasa Gavez

Torek, 05 Februar 2019 13:14

Srečanje z razvojno šolo

V četrtek, 31.1.2019, smo se učitelji (slovenskega jezika, angleškega jezika in matematike), ravnateljica in koordinator v projektu "Inovativna učna okolja podprta z IKT", udeležili delovnega srečanja z razvojno šolo (GVŠ), ki je potekalo od 11.00 do 15.00 v prostorih GVŠ, BIC Ljubljana.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav ravnateljice razvojne šole, Marjane Mastinšek Šuštar

2. Od znanja do kompetenc; Maja Vičič Krabonja

3. Primeri dobre prakse pri jezikih; Maja Kuhar, Nina Rozman

4. Razno

 

Torek, 05 Februar 2019 12:55

Obisk sejma BETT v Londonu

Učiteljici angleškega jezika in matematike na Živilski šoli  BIC Ljubljana, sta se v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 udeležili strokovne ekskurzije v Londonu, ki je trajala od 23. do 25.1.2019, kjer sta si ogledali sejem BETT 2019. Letošnji naslov je bil "S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost".

Spoznali sta nove trende in najnovejšo tehnologijo, na voljo pa so bila tudi številna predavanja in delavnice, kjer so učitelji in strokovnjaki z vsega sveta predstavljali svojo vizijo in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se povezovale z glavnim ciljem projekta Inovativna učna okolja z IKT, torej s smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, kjer učenec postane središče učnega procesa.

Med glavnimi usmeritvami na področju tehnologije so bili: kodiranje in robotika, zasloni na dotik, virtualna resničnost, prilagojeno pohištvo, različne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami...

Vtise in novosti s sejma bosta delili s svojimi kolegi na naslednjem sestanku tima učiteljev, ki so vključeni v projekt in na konferenci vsem ostalim strokovnim delavcem.

 

 

 

Ponedeljek, 07 Januar 2019 13:24

Popestritev pouka strokovnih predmetov

Uporaba aplikacije H5P pri pouku predmeta "Osnove živilstva" - igra spomin na temo Lastnosti živilske embalaže.

Na Živilski šoli BIC Ljubljana so ure pri predmetu "Tehnološki postopki v mesarstvu" nadvse zanimive. Dijaki se učijo s pomočjo aplikacije H5P, v kombinaciji z učnimi listi in e-učbeniki, za utrjevanje snovi pa se uporablja aplikacija Kahoot. Z uporabo interaktivnega videa dijaki spoznavajo strokovno terminologijo v angleškem jeziku. Zelo domisleno in inovativno.

Ponedeljek, 07 Januar 2019 12:29

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

V četrtek, 3.1.2019, je na Živilski šoli BIC Ljubljana, potekalo 3. srečanje učiteljev, vključenih v projekt.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Predstavitev uporabe aplikacije H5P pri pouku strokovnih predmetov (Eva Grohar Gros).

3. Razno. 

 

Četrtek, 20 December 2018 14:45

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače.

Uporaba aplikacije Kahoot pri pouku strokovnega predmeta - TŽP - Temelji prehrane in živilstva za utrjevanje snovi in pri predmetu OBTH - Osnove biotehnologije s prehrano, kjer so za ponavljanje snovi uporabili križanko v Google dokumentih, do katere so dijaki dostopali s QR kodo.

 

 

 

 

Četrtek, 20 December 2018 14:31

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

V četrtek, 13.12.2018, je na Živilski šoli potekal 2. sestanek učiteljev, vključenih v projekt IUO podprta z IKT.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Načrtovanje aktivnosti v tekočem mesecu.

3. Razno.

Četrtek, 20 December 2018 14:16

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

V četrtek, 22.11.2018, smo imeli na Živilski šoli 1. delovni sestanek učiteljev, ki so vključeni v projekt IUO podprta z IKT.

Dnevni red:

1. Predstavitev projekta.

2. Načrt dela.

3. Razno.

 

 

Nedelja, 02 December 2018 13:59

Digitalna pismenost

V sredo, 14. novembra 2018, je na Živilski šoli BIC LJ potekal seminar študijskih skupin v živilstvu z naslovom "Digitalna pismenost v živilstvu". Program seminarja je bil sledeč:

1. Digitalna družba potrebuje digitalno pismene državljane. Kakšna je pri tem vloga digitalno kompetentnih državljanov?

2. Izdelava interaktivnih digitalnih vsebin z orodjem H5P, predstavitev z delavnico.

3. E - učilnica motivira in olajšuje poučevanje in učenje?

Seminar je vodila izkušena predavateljica z večletnimi izkušnjami s poučevanjem v poklicnih in strokovnih šolah in sodelavka v mnogih mednarodnih projektih povezanih z digitalno pismenostjo in formativnim spremljanjem, Amela Sambolić Beganović.

V četrtek, 18.10.2018, smo se v okviru "Code weeka" z učitelji, ki sodelujejo v projektu in poučujejo v inovativnem oddelku, udeležili videokonferenčnega srečanja. Mateja Verlič Brunčič se nam je predstavila s temo "Računalniški način razmišljanja in programiranje", Elektro in računalniška šola Velenje in OŠ Bistrica ob Sotli pa sta pripravili in predstavili zanimive primere dobre rabe. Navdušujoče...

stran 1 od 2