Maruša Robida

Maruša Robida

Ponedeljek, 11 Februar 2019 22:12

Udeležba na izobraževalnem sejmu Bett

V času od 23. 1. do 25. 1. 2019 smo se tri učiteljice iz Osnovne šole Šenčur udeležile izobraževalnega sejma Bett. Bett je vsakoletni sejem v Londonu, katerega glavni namen je trženje informacijske tehnologije v izobraževanju. A na samem kraju smo ugotovile, da je ta sejem več kot le to. Imele smo se namreč možnost pogovarjati s strokovnjaki s celega sveta, ki so nam predstavili sodobne pedagoške metode, ki temeljijo na formativnem spremljanju in aktivni vlogi učencev. Učenec lahko na podlagi virtualne resničnosti doživlja svet, okolje okrog sebe, ki ga v realnosti ne more videti, začutiti. Na podlagi videnega rešuje kompleksne probleme, sam prihaja do inovativnih rešitev.

Udeležile smo se tudi predstavitev raznih inovativnih učnih okolij. Razstavljene so bile različne tehnologije, ki omogočajo učencem, da aktivno spremljajo pouk – tablični računalniki, interaktivne table, 3D pisala, tudi pohištvo je bilo prilagojeno tovrstni naravi pouka.

Četrtek, 20 December 2018 22:08

Izobraževanje na temo Office 365

V sredo, 12. 11. 2018, smo se člani šolskega tima Inovativna učna okolja, podprta z IKT Osnovne šole Šenčur udeležili prvega dela seminarja na temo Office 365.

V torek, 4. 12. 2018, sem kot koordinatorica predstavila projekt svojim sodelavcem. Opisala sem cilje projekta in načrt dela v projektu za šolsko leto 2018/2019. Nakazala sem tudi smernice za naslednje dve leti. Poudarila sem, da bomo člani šolskega tima predstavili izobraževalne vsebine s področja IKT tudi ostalim sodelavcem.