Tanja Zalar

Tanja Zalar

V torek, 5.2.2019 bo na šoli potekala delavnica za uporabo aplikacije LINO. Sodelavcem bom predstavila izgled in funkcije te virtualne oglasne deske ter jih naučila izdelati svojo. Sledila bo domača naloga, ki jo bodo udeleženci lahko predstavili v naslednjem tednu.

Tina Blatnik in Tanja Zalar bosta izvedli izobraževanje za rokovanje z IKT in uporabo posameznih računalniških aplikacij, ki jih bodo učitelji lahko s pridom uporabljali pri pouku.

Izobraževanje bo potekalo dva zaporedna torka in sicer 22.1.2019 in 29.1.2019 ob 14. uri.

Četrtek, 13 December 2018 13:42

Posnemi svojo govorno vajo in se poslušaj

Učenci pri pouku s pomočjo tablice svojo govorno vajo posnamejo, jo poslušajo in nato svoj nastop izboljšajo .