Nedelja, 02 December 2018 09:50

Gamifikacija pouka

Napisal

DSC 0382V juniju 2018 smo na Živilski šoli BIC LJ gostili Jana Žitnika z Ekonomske šole LJ. Glavna tema našega srečanja je bila t.i. "Gamifikacija pouka" in predstavitev zanimivih aplikacij in spletnih orodij, ki lahko popestrijo pouk in na nek nov, drugačen, inovativen način motivirajo in spodbudijo dijake k sodelovanju in učenju ter jih postavijo v bolj aktivno vlogo: DUOLINGO, KVIZI.SI, TURNITIN, ZOMBIOLOGIA, RETAME.

 

V sklopu sodelovanja z implementacijskimi šolami in na povabilo koordinatorice projekta IP 1:1 na Ekonomski šoli Ptuj ga. Patricije Koler, sva mag. Pika Smogavec in mag. Boštjan Petak izvedla usposabljanje iz področja uporabe računalniških aplikacij pri pouku. Prikazani so bili številni primeri dobre rabe, sodelujoči na usposabljanju pa so tudi osebno preizkusili delovanje in možnosti uporabe aplikacij Kahoot, Socrative, Padlet in Storyboard pri delu v razredu.

IMG 20181127 151957

Četrtek, 29 November 2018 20:45

Izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk

Napisal

IMG 1865Digitalne kompetence in sodobni pouk

V petek, 23. 11. 2018, ob 14.30 smo na Gimnaziji Brežice imeli izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk.

Predavatelja s Fakultete za naravoslovje in matematiko iz Maribora, dr. Boris Aberšek in dr. Kosta Dolenc, sta se prijazno odzvala povabilu, da predavata za naš učiteljski zbor v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1. Predavatelja sta bila zelo zanimiva in sta nas vsak na svoj način izzvala k razmisleku o razvijanju digitalnih kompetenc pri nas samih in naših dijakih. Naše sodelovanje sta spodbudila z aplikacijo Mentimeter in smo se počutili kot dijaki.Najprej je dr. Aberšek povzel ključne kompetence 21. stoletja, ki naj bi jih dijaki usvajali, da jih bodo lahko uporabljali še v začetku 22. stoletja. Naše dijake moramo opremiti s konceptom vseživljenjskega učenja ter jih pripraviti na življenje v učeči se družbi. Prav zaradi tega smo današnji učitelji postavljeni pred težavno in odgovorno nalogo. Ob znanju morajo dijaki razviti še niz spretnosti, ki jih bodo v sodobni družbi nujno potrebovali. Te so analitične spretnosti, medosebne spretnosti, zmožnosti udejanjanja, zmožnosti procesiranja informacij, ter zmožnosti spreminjanja/učenja, ki jih je mogoče pri učencih razviti le z inovativnim konceptom poučevanja.

Nato nas je dr. Kosta Dolenc pobližje seznanil z digitalnimi kompetencami. Opozoril nas je, da lahko dijake pritegnemo in njihov odziv dobimo, tudi če digitalno tehnologijo uporabimo le pri delu pedagoške ure (za preverjanje, motivacijo ipd.). Če vzamemo DigComp (okvir, ki ga je pripravila Evropska komisija) so digitalne kompetence razdeljene na  pet področij: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin ter varnost in reševanje problemov. Poudaril je pomen postopnosti oz. da moramo postaviti zelo dobre temelje, da lahko nadgrajujemo znanje. Že pri informacijski pismenosti je ogromno podrobnosti, ki jih je potrebno poznati in upoštevati, zato se jim je treba posvetiti in o njih temeljito premisliti, prav tako pa tudi o varovanju svojih in tujih podatkov in še kaj. Poleg tega se vsa orodja, aplikacije ipd. zelo hitro spreminjajo, zato moramo biti fleksibilni in pripravljeni na nenehno delo in učenje. Saj ta znanja in spretnosti želimo prenesti tudi našim dijakom, mar ne?

Predavateljema najlepša hvala za prijetno in koristno druženje.

Zapisala:

Tea Habinc, koordinatorica razvojne šole

V šolskem letu 2018/19 smo se na GSKŠ Ruše vključili kot implementacijska šola. 

Dogajanje v projektu spremljajte TUKAJ.

logo GSKS

 

Ponedeljek, 26 November 2018 22:48

Svež veter v učilnicah

Napisal

Inovativna Ped DOsgentKot implementacijska šola v projektu Inovativna pedagogika 1:1 smo na Dvojezični osnovni šoli Genterovci dodatno obogatili učenje z uporabo digitalnih tehnologij. Učenci se s tabličnimi računalniki vključujejo v spletne kvize, fotografirajo naravo in ustvarjajo zanimive intervjuje. Sedaj lahko v še večji meri samostojno raziskujejo po spletu, iščejo informacije in tudi sami kaj ustvarijo. 

Ponedeljek, 26 November 2018 22:10

Pogled v delo naše sosede

Napisal

CUC2018

V preteklem tednu smo se učiteljice OŠ Rada Robiča Limbuš v okviru usposabljanja v projektu IUO udeležile 20. mednarodne konference CUC 2018 v Šibeniku. V treh dneh smo se udeležile številnih delavnic, predstavitev in predavanj, na katerih smo videle številne dobre primere uporabe različnih orodij pri pouku, na delavnicah pa smo nekatera tudi preizkusile. Ker smo učiteljice s treh različnih področij, smo se udeleževale različnih delavnic in predstavitev, nato pa smo si predale slišano in videno ter se pogovarjale, kaj je uporabno za naše delo in kako bi lahko kaj od predstavljenega smiselno vključile v delo naše šole.

Spoznale smo, da v mnogih hrvaških šolah izvajajo njihov projekt e-šole in so pri tem uspešni. Tudi njihov cilj je usposobiti mlade, da bi usvojili digitalne kompetence in bili tako opremeljeni z znanjem za delo v prihodnosti. Tako kot mi se ukvarjajo z motivacijo mladih in spodbujanjem, da bi tehnologijo, ki jo imajo v rokah, znali uporabljati tudi v različne učne namene. Vsekakor smo na konferenci dobile nove ideje, ki jih bomo predstavile tudi učiteljem na naši šoli.

Konferenca CUC 2018 je bila res dobro organizirana, počutile smo se dobrodošle in na vsakem koraku se je čutila pozitivna energija. Kako da ne, saj je konferenca potekala ob morju:), čeprav je pot na morje potekala v pravi snežni pravljici:).

 

Sreda, 28 November 2018 10:41

CUC konferenca

Napisal

CUC 2018 ekipaVodstvo projekta skupaj z nekaterimi ravnatelji in učitelji v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, se je udeležilo CUC konference v Šibeniku, ki jo organizira CARNet. Hrvaška akademska in raziskovalna mreža - CARNet je nastala leta 1991 kot projekt Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške. Osnovna naloga CARnet-a je pospeševanje napredka, tako individualnega kot tudi družbe v celoti s pomočjo novih informacijskih tehnologij s posebnim poudarkom na šolskem segmentu. Carnet že 25 let organizira največjo znanstveno/strokovno konferenco s področja sodobnega izobraževanja povezanega z IKT tehnologijo na Hrvaškem.Več o samem dogajanju na konferenci pa je dosegljivo na spletni strani konference https://cuc.carnet.hr/2018/.

Andrej

 

Ponedeljek, 26 November 2018 09:29

Raziskovanje Zemlje s pomočjo IKT

Napisal

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1 izvajamo tudi na OŠ Col. Učitelji se srečujemo na četrtkovih srečanjih, kjer si izmenjujemo izkušnje in primere dobre rabe IKT.

Pri pouku geografije sodelujemo v projektu Sally Ride EarthKAM. Projekt je NASIN izobraževalni program, ki šolam omogoča spoznavanje Zemlje iz vesolja – Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Štirikrat letno se prijavimo na misijo. Učenci na misiji naročajo fotografije reliefa Zemlje iz vesolja. Posebna kamera, ki je pritrjena na mednarodno vesoljsko postajo, nam posname fotografije in te analiziramo pri pouku. Seveda moramo pri naročanju fotografij proučiti vreme, saj nam lahko oblaki zakrijejo relief. Na jesenskih misijah smo se v projekt vključili na računalnikih, na spomladanski misiji pa bomo fotografije naročali tudi s pomočjo tablic.

Petek, 23 November 2018 07:13

Projekt IUO na OŠ Ribnica na Pohorju

Napisal

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1 je tudi na Osnovni šoli Ribnica na Pohorju v razcvetu. Učitelji bomo v tem šolskem letu pridobivali znanja in veščine, kako moderna digitalna orodja smiselno vključevati v pouk in kako s to podporo pri učencih razvijati temeljne kompetence 21. stoletja. V novembru so se nekateri učitelji udeležili skupnega usposabljanja in bodo pridobljena znanja posredovali naprej v kolektiv. Prav tako je v novembru naša razvojna šola OŠ Črna na Koroškem za naš kolektiv izvedla izobraževanje, kjer smo se seznanili z zelo uporabnimi didaktičnimi aplikacijami, ki smo jih učitelji najprej preizkusili v vlogi učenca. Da pa bodo te aplikacije zaživele tudi v praksi, bomo izvajali redna četrtkova srečanja, kjer bomo preizkušali aplikacije, delili primere dobre rabe in izmenjevali izkušnje ter tako krepili lastne digitalne kompetence.

slika1

V petek, 26. 10. 2018, je na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potekalo delovno srečanje ravnateljev in koordinatorjev razvojnih šol. Po začetnem pozdravu ravnateljice, ob interaktivnem ekranu, ki je nova pridobitev naše šole in kjer obiskovalce pozdravlja Lovrobot, so si udeleženci ogledali sodobno opremljeno učilnico matematike, ki omogoča raznovrstno delo učencev pri pouku.  Po skupnem uvodu na temo vesolje, v sklopu katerega smo spoznavali najnovejše aktivnosti na področju raziskovanja vesolja, je sledilo medpredmetno delo po skupinah. Učenci so v štirih delavnicah predstavili pridobljene digitalne kompetence. Po predstavitvi je sledila skupna refleksija, v kateri so sodelovali tako učenci kot obiskovalci. Pester in dinamičen dan se je zaključil z delovnim srečanjem ravnateljev in koordinatorjev.

AAA 7808               AAA 7832                  AAA 7817 

 

20181114 092424120181114 0924241V okviru tehniškega dne, ki smo ga poimenovali Učim se gospodinjiti, so šestošolci pripravljali tudi jedilnik za nedeljsko kosilo. Razdelili smo jim tablice, s pomočjo katerih so iskali različne jedi. Ko so si sestavili jedilnik, so poiskali recepte in si izpisali sestavine. Morali so poiskati prehrambene vrednosti jedi, s pomočjo spletnih strani pa tudi cene in dostopnost teh sestavin v trgovini. Nato so morali tudi cenovno ovrednotiti svoj jedilnik.

Učenci so na tak način pridobili izkušnjo, kako sestaviti jedilnik, kje poiskati recepte (in komentarje receptov, dodatne napotke, potreben čas za pripravo, težavnost ipd.) in koliko kaj stane. Razvijali so digitalne kompetence uporabe spletnih virov, morali pa so tudi pridobljene podatke vrednotiti. Bili so zadovoljni, sami niso čutili, da se učijo, a na koncu so ugotovili, da so se veliko naučili.

ŠGV je bila gostiteljica srečanja učiteljev implementacijskih šol ŠGV in ŠKG pod vodstvom razvojne šole ŠGAMS. Seznnaili so nas z delom v spletni učilnici.

Četrtek, 01 November 2018 15:58

Srečanje SŠSB z implementacijskimi šolami

Napisal

Dne 25.10.2018 smo v skladu z načrtom dela na projektu za šolsko leto 2018/2019, na SŠSB izvedli skupno srečanje z dodeljenimi implementacijskim šolami. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh treh šol, člani razvojne skupine SŠSB pa smo jim predstavili potek dela v okviru projekta ter primere uporabe sodobne IKT po posameznih predmetnih področjih pri pouku. Preberi več ...

IMG 9628