Nadzor dihanja

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Jožica Brecl

Prevladujoča aktivnost učencev: zajemanje in analiza podatkov
Kompetenca, ki jo razvijamo: raziskovanje in preiskovanje, reševanje problemov
Zapis primera obetavne rabe: pdfBIO_priprava.pdf
Priloge: docxBIO_delovni_list_Nadzor_dihanja.docx
pdfBIO_priloga_vprašalnik.pdf
pdfBIO_priloga_rešitve_vprašalnika.pdf
 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Učiteljica se je v oddanem primeru odločila, da bo z dijaki prvenstveno razvijala kot vodilno kompetenco raziskovanje in preiskovanje ter reševanje problemov. Gre za pomembni analitični veščini 21. stoletja. Poudarek predstavljenega primera obetavne rabe je na izvedbi eksperimentalnega dela, kjer je učiteljica kot osrednjo dejavnost dijakov načrtovala postavljanje hipoteze, načrtovanje eksperimenta, zajemanje in analizo podatkov z računalniško podprtimi senzorji, oblikovanje zaključkov s poudarkom na razlagi pridobljenih podatkov ter vrednotenje izvedenega eksperimenta in pridobljenega znanja.
Primer obetavne rabe je vezan na spoznavanje delovanja dihal. Dijaki so v prvem delu ugotavljali kako telesna aktivnost vpliva na število vdihov in izdihov. Metoda dela je bila podprta z IKT. V nadaljevanju so na osnovi teoretičnega predznanja zgradbe in delovanja dihal analizirali in razlagali pridobljene meritve. Pri tem so razvijali konceptualno biološko znanje, ki vodi v razumevanje, da sta zgradba in delovanje organizmov neposredno povezana z načinom reševanja življenjskih problemov, ki se je izoblikoval v procesu evolucije in interakcije organizmov z okoljem.
Učiteljica je dijakom predstavila ustrezne kriterije za vrednotenje dosežkov dijakov in v spletni učilnici oblikovala kviz, s katerim lahko v skladu s postavljenimi kriteriji učenci vrednotijo svoje znanje ter spremljajo svoj napredek.
Zaradi premišljenega pristopa k razvoju izbrane kompetence ter uvajanja z IKT podprtih raznolikih dejavnosti v vse faze pouka je predstavljen primer obetavne rabe dober primer inovativnega pristopa k delu z dijaki.

Saša Kregar

Prebrano 5484 krat
Več iz te kategorije: Verižno gonilo »
Prijavite se za komentiranje