Unsere Wohnung

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Urška Godler

Prevladujoča aktivnost učencev: raba spletnega slovarja, fotografiranje
Kompetenca, ki jo razvijamo: sporočanje
Zapis primera obetavne rabe: pdfNEM_priprava.pdf
Priloge: pptxNEM_gradivo_Mobel_und_Einrichtung.pptx
pptxNEM_gradivo_Raume__im_Haus.pptx 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Pri tem primeru gre za ustno in pisno predstavitev učenčeve sobe s pomočjo posnetka. Učenci posnamejo svojo sobo s pomočjo tablične kamere. Primer se mi zdi obetaven, ker je način dela usmerjen v učenca in spodbuja ustvarjalnost. Poleg tega je ta način pouka – snemanje s kamero na tablici za opis lastne sobe v nemščini – prenosljiv na ostale teme in učne predmete. Hkrati tako učenec kot učitelj pridobita učni izdelek, ki ga lahko (samo)vrednotita.

Primer se mi zdi dober tudi za to, ker učenci pri delu z besedilom uporabljajo spletni slovar za razumevanje besedišča na temo predstavitev stanovanja. Uporaba spletnega slovarja je hkrati tudi dejavnost, ki bi morala biti stalno prisotna pri pouku nemščine oz. ostalih tujih jezikov.

Primer vključuje tudi reševanje jezikovnih vaj, kar predstavlja sicer za učenca v tiskanem delovnem zvezku dokaj monotono dejavnost, kot spletne vaje pa zaradi interaktivnosti in takojšnje povratne informacije delujejo na učence spodbudno in jih pripeljejo do zastavljenega cilja.

Primer gospe Urške Godler je obetaven zaradi prenosljivosti na pouk drugih jezikov ter zaradi vključevanja učencev v sam proces učenja nemščine.

Liljana Kač

Prebrano 5039 krat
Prijavite se za komentiranje