Kulturna dediščina visokih civilizacij

Oceni ta prispevek
(1 glas)
Pripravil/a: mag. Damjana Krivec Čarman

Prevladujoča aktivnost učencev: dijaki v skupinah zbirajo in izberejo informacije ter pripravijo predstavitev
Kompetenca, ki jo razvijamo: sodelovanje in učenje učenja
Zapis primera obetavne rabe: pdfZGO_priprava.pdf
Priloge:

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Primer dobre prakse za predmet zgodovina se nanaša na obvezno temo prvega letnika Od mestnih držav do prvih imperijev ter učni sklop Kulturna dediščina starih civilizacij. Primer izkazuje smiselno uporabo informacijske komunikacijske tehnologije. Dijaki so z obravnavo učnega sklopa razvijali in izkazovali veščini sodelovanja (sodelovalno učenje) ter kompetenco učenje učenja na primeru bralne učne strategije V (kaj že vem), Ž (kaj se želim naučiti) in N (kaj sem se naučil/-a). S pomočjo aplikacije Wallwisher so nanizali temeljne pojme in dejstva, ki so jih o kulturi prvih visokih civilizacij že vedeli, v forumu spletne učilnice pa, kaj želijo o kulturi prvih visokih civilizacij še izvedeti. Nato so se razdelili v osem skupin, prve štiri so s pomočjo informacij iz učbenika ter s spleta pripravile PowerPoint ali Prezi predstavitve o arhitekturi, znanosti, religiji in pisavi starih civilizacij. Pri tem so morale odgovoriti tudi na vprašanja sošolcev iz foruma o tem, kaj želijo izvedeti o kulturi starih civilizacij. Ostale štiri skupine pa so pripravile vprašanja in naloge za preverjanje znanja o vseh štirih temah, ki so jih obravnavale prve štiri skupine. Sledilo je poročanje skupin, sošolci pa so predstavitve spremljali in vrednotili s pomočjo opisnih kriterijev za nastop ob računalniških predstavitvah. Učiteljica je učno snov skupaj z dijaki povzela in izpostavila bistvo. Za domačo nalogo pa so dijaki znanje preverili še s pomočjo nalog in vprašanj v Quizletu o tem, kaj so se naučili.
Sodelovalno učenje je omogočilo razvijanje socialnih veščin in povezovanje dijakov v oddelčno skupnost prvega letnika, uporaba aplikacij Wallwisher in Quizlet, programov za pripravo IKT predstavitev PowerPoint in Prezi, verodostojnih spletnih strani z informacijami o kulturi starih civilizacij ter spletne učilnice pa učenje in izkazovanje znanja na dinamičen in atraktiven način. Dijaki so sočasno razvijali še strategije uspešnega učenja zgodovine s pomočjo metode VŽN.
Menimo, da primer dobre prakse uporabe IKT za predmet zgodovina, izkazuje smiselno, inovativno in visoko kakovostno uporabo IKT ter nudi možnosti in navdih za delo z IKT pri pouku tudi drugim učiteljem zgodovine.

Mag. Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka za zgodovino

Prebrano 6529 krat
Več iz te kategorije: « Unsere Wohnung Potovanje v vesolje »
Prijavite se za komentiranje