Potovanje v vesolje

Oceni ta prispevek
(2 glasov)
Pripravil/a: Barbara Fir

Prevladujoča aktivnost učencev: samostojno učenje po načelih formativnega spremljanja z uporabo Mahare
Kompetenca, ki jo razvijamo: učenje učenja
Zapis primera obetavne rabe: pdfFIZ_priprava.pdf
Priloge:

docxZvezde_in_ozvezdja_delovni_list.docx

docxZvezde_in_ozvezdja_navodila_za_sestavljanko.docx

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Opisan primer obetavne rabe predstavlja odmik od uveljavljenih oblik in metod dela in po mojem mnenju ponuja odgovor na zgornje vprašanje. Poudarek je na kritičnem mišljenju, raziskovalnem delu, reševanju problemov, odgovornosti za izgradnjo lastnega znanja in ustvarjalnosti. Predstavlja kompetenčni pristop, kjer učenci prek aktivnih oblik dela ne usvajajo zgolj operativnih ciljev vsebinskega sklopa Vesolje temveč tudi splošne cilje zapisane v UN za fiziko.
Formativno spremljanje z e-listovnikom pri pouku fizike je vzoren primer izvedbe sklopa ur z digitalnimi napravi, spletnimi orodji in ustrezno vodenim pedagoškim procesom.
V predstavljenem primeru so odlično vidne vse faze formativnega spremljanja. Učenci razmišljajo o svojem predznanju, hkrati pa si na osnovi pripravljenih vprašanj postavljajo svoje osebne cilje. Učiteljica omogoča učencem, da do znanja pridejo po različnih poteh. Pri tem učenci razvijajo digitalne kompetence na višjem nivoju. Ker veliko dejavnosti poteka v skupini, učenci razvijajo tudi sposobnost sodelovanja in komuniciranja.
Učenci reflektirajo svoje dejavnosti in učenje ter dajejo povratne informacije sošolcem. Povratno informacijo dobijo tudi od učiteljice. Iz prikazanih samorefleksij je razvidno, da so bili učenci aktivni in da ob koncu sklopa niso dobili odgovorov na vsa vprašanja. Takšne iskrene povratne informacije učencev kažejo, da se učenci zavedajo procesa učenja in da znajo realno oceniti svoje znanje.
Menim, da je opisan primer obetavne rabe pripravljen tako, da je lahko v velik navdih vsem učiteljem in ne le učiteljem fizike.

Jaka Banko

Formativno spremljanje z e-listovnikom pri pouku fizike je vzoren primer izvedbe sklopa ur z digitalnimi napravi, spletnimi orodji in ustrezno vodenim pedagoškim procesom.
V predstavljenem primeru so odlično vidne vse faze formativnega spremljanja. Učenci razmišljajo o svojem predznanju, hkrati pa si na osnovi pripravljenih vprašanj postavljajo svoje osebne cilje. Učiteljica omogoča učencem, da do znanja pridejo po različnih poteh. Pri tem učenci razvijajo digitalne kompetence na višjem nivoju. Ker veliko dejavnosti poteka v skupini, učenci razvijajo tudi sposobnost sodelovanja in komuniciranja.
Učenci reflektirajo svoje dejavnosti in učenje ter dajejo povratne informacije sošolcem. Povratno informacijo dobijo tudi od učiteljice. Iz prikazanih samorefleksij je razvidno, da so bili učenci aktivni in da ob koncu sklopa niso dobili odgovorov na vsa vprašanja. Takšne iskrene povratne informacije učencev kažejo, da se učenci zavedajo procesa učenja in da znajo realno oceniti svoje znanje.
Menim, da je opisan primer obetavne rabe pripravljen tako, da je lahko v velik navdih vsem učiteljem in ne le učiteljem fizike.

Radovan Krajnc
ZRSŠ, OE Maribor

Prebrano 5334 krat
Prijavite se za komentiranje