Le kako naj začaram učence, da bodo prebrali domače branje?

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Katja Kustec

Prevladujoča aktivnost učencev: snemanje dnevnika branja, zapis nadaljevaneja zgodbe, samovrednotenje in sovrednotenje
Kompetenca, ki jo razvijamo: ustvarjalnost, kritično mišljenje
Zapis primera obetavne rabe: pdfSLO_priprava.pdf
Priloge:  

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Primer je prikaz inovativnega pristopa k obravnavi domačega branja z več vidikov. Učiteljica je učencem organizirala veliko učnih priložnosti za razvijanje recepcijske zmožnosti oz. samostojno branje in raziskovanje književnega besedila. Pouk je usmerjen v (posameznega) učenca (z opazno samodiferenciacijo – učenec sam izbere eno od šestih knjig Harrya Potterja) , podprt in nadgrajen pa z uporabo sodobne IKT (snemanje s tablicami, Movie maker, Audacity, Googlovi dokumenti, Onedrive, Skydrive, Moodle). Učni sklop zajema različne dejavnosti učencev in avtentične naloge, s katerimi se spodbuja doživljanje, razumevanje in vrednotenje prebranega literarnega besedila ter razvija nekatere ključne kompetence 21. stoletja: kritično mišljenje (učenci kritično izbirajo podatke, kritično vrednotijo prebrano besedilo, kritično vrednotijo izdelke sošolcev in svoje – samovrednotenje), ustvarjalnost (pišejo prigode znanih književnih oseb, nadaljevanje zgodbe, s tablico (po lastnem scenariju) posnamejo dnevnike branja, mnenje o knjigi, predstavijo avtorico – govorni nastop) in informacijsko pismenost (poiščejo, ocenijo, obdelajo in predstavijo informacije o avtorici in knjigi, sodelujejo s pomočjo tehnologije, kreativno uporabljajo tehnologijo). Raba IKT je tako močno vplivala na motivacijo učencev (vsi učenci so prebrali eno od knjig, čeprav so zelo obsežne, z veseljem sodelovali in dnevno poročali učiteljici o svojem delu) in pripomogla h kvalitetnejšemu pouku književnosti.

Milena Kerndl

Prebrano 5165 krat
Prijavite se za komentiranje