Inovativno v Severno Evropo

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Mateja Zelko

Prevladujoča aktivnost učencev: samostojno delo z analizo virov (v programu readactivly.learn
Kompetenca, ki jo razvijamo: fleksibilnost in prilagodljivost
Zapis primera obetavne rabe: pdfGEO_priprava.pdf
Priloge: docxGEO_delovni_list.docx 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Mateje Zelko se je v oddanem primeru odločila, da bo z učenci razvijala kot vodilni kompetenci kritična presoja različnih virov in oblikovanje lastnih predlogov za rešitve. To sta pomembni analitični veščini 21. stoletja. Poudarek predstavljenega primera obetavne rabe je v učence usmerjen pouk, ki se odraža skozi njihovo aktivnost pri uporabi virov, individualnem delu v spletni učilnici, uporabi, analizi in vrednotenju slik in animacij. Ustvarjalnost / inovativnost je izražena s sprotno spremljavo in povratno informacijo o ustreznosti rešitve učenca, ki je podprta z IKT tehnologijo(program readactivly.learn.) Takšen način dela omogoča delo po sekvencah, razvija bralno pismenost, komuniciranje in kritično uporabo virov.
Osmišljenost IKT dokazuje uporaba svetovnega spleta (brskalnik), spletne učilnice, uporaba tabličnega računalnika, i-table, program readactivly.learn. Uporaba le-teh navaja učence na nadaljnje iskanje in pridobivanje znanj o proučevanem območju Severne Evrope pojavih in procesih povezanih z njim.
Opisan primer premišljenega pristopa k razvoju izbrane kompetence ter uvajanja z IKT podprtih raznolikih dejavnosti v vse faze pouka, je predstavljen primer obetavne rabe dober primer inovativnega pristopa k delu z učenci.

Danijel Lilek

Prebrano 4849 krat
Prijavite se za komentiranje