Predstavi mesto inovativno, ne razmišljaj konservativno

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Teo Pucko

Prevladujoča aktivnost učencev: priprava predstavitve in zvočnega oz. video posnetka
Kompetenca, ki jo razvijamo: sporočanje
Zapis primera obetavne rabe:  pdfANJ_priprava.2.pdf
Priloge:

pptxANJ_gradivo_Location_of_buildings.pptx 

 

 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Pouk angleščine v osnovni šoli, ne glede na to, ali govorimo o angleščini kot prvem tujem jeziki ali pa zgolj o izbirnem predmetu, ponuja veliko priložnosti za navezavo na druga predmetna področja, kakor tudi za vpeljevanje različnih oblik in metod dela ob vključevanju sodobne IKT tehnologije. Na osnovni šoli v Prežihovega Voranca v Srednji Bistrici so se odločili, da učencem ponudijo priložnost za delo s tabličnimi računalniki. Pri pouku angleščine kot izbirnega predmeta v sedmem razredu, je učitelj Teo Pucko s pridom izkoristil različne priložnosti, ki jih ponuja delo z različnimi e-vsebinami in e-storitvami. Pri učnem sklopu Moj kraj, so učenci izdelali predstavitev mesta s pomočjo spleta in programa Photophiltre. Učitelj je pouk vodil tako, da so bili učenci soočeni z nalogami na različnih taksonomskih ravneh, od prepoznavanja (Quizlet) do sodelovanja v vodeni aktivnosti (Socrative) in samostojnega ustvarjanja in tvorbe (Photofiltre, Audio Recorder, Movie Maker, One Drive). Učenci so bili v vseh fazah dela zelo aktivni, imeli so veliko priložnosti za kreativnost, poleg vsega pa je potrebno poudariti tudi vidik dostopnosti nalog za vse učence (deljenje nalog z učiteljem sošolci) in tudi vidik ekonomičnosti. Če bi bilo delo izpeljano na klasičen način (papir in svinčnik), bi vsak učenec imel dostop samo do svojega izdelka in bi bila medsebojna primerjava in učenje bistveno težje.

Barbara Lesničar

Prebrano 4573 krat
Prijavite se za komentiranje