Ulomek je moj domek

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Petra Kastelic

Prevladujoča aktivnost učencev: Samostojno oblikujejo besedilno nalogo iz vsakdanjega življenja in sodelujejo pri analizi sestavljenih nalog
Kompetenca, ki jo razvijamo: raziskovanje in preiskovanje
Zapis primera obetavne rabe:  pdfMAT_priprava.pdf
Priloge:

docMAT_ucni_list.doc

 

 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

S samostojnim raziskovanjem in preiskovanjem učenci ugotavljajo pravilo, ki velja za množenje ulomka z naravnim številom. Učenci pri usvajanju nove vsebine izhajajo iz znanega (predznanje: kaj pomeni množenje naravnega števila z naravnim številom) k neznanemu (kaj je množenje naravnega števila z ulomkom). Zapisane dejavnosti v primeru obetavne prakse temeljijo na razumevanju množenja ulomka z naravnim številom. Učence raznolike dejavnosti vodijo od konkretnega (modeli) k abstraktnemu (števila) ter so nadgrajene oz. vpeljane z uporabo vzorcev.

Učenci uporabijo tehnologijo za seštevanje enakih ulomkov, kjer jim program predstavlja tako slikovno reprezentacijo ulomkov kot zapis z ulomki. Smiselno je umeščena uporaba tehnologije za preverjanje rezultatov nekaterih nalog. Naloge, ki jih rešujejo učenci, so različnih taksonomskih stopenj.

Skozi prepletanje uporabe tehnologije, konkretnih modelov, vpeljevanja nove vsebine z vzorci se kaže inovativnost predstavljenega primera, ki temelji na kompetenci raziskovanja in preiskovanja.

Jerneja Bone

Prebrano 6110 krat
Prijavite se za komentiranje