Z e-gradivi v svet glasbe

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Zinka Škofca

Prevladujoča aktivnost učencev: Iskanje podatkov v e-gradivih in uporaba le teh pri reševanju nalog, sklepanje na podlagi različnih virov
Kompetenca, ki jo razvijamo: kritično mišljenje
Zapis primera obetavne rabe:  pdfGUM_priprava.pdf
Priloge:

 

docxGUM_delovni_list.docx

 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Primer dobre prakse učiteljice Zinka Škofca izpostavlja cilje in vsebine, vezane na vokalno, renesančno glasbo. V uri je izpostavljeno individualno delo učencev s pomočjo e-gradiva in skupna analiza zvočnega primere iz Youtube brskalnika. Tovrstne oblike dela spodbujajo učenca k samostojnemu delu, raziskovanju in uporabi lastnega znanja. Pomembna je vloga učitelja, kako usmerja pouk in vodi učenca pri uporabi sodobne tehnologije v procesu učenja in poučevanja. Tako naj bi pouk ne bil usmerjen samo v raziskovanje sodobne tehnologije, temveč v učenca, pri čemer naj tehnologija podpira njegovo učenje oz. naj tehnologija postane učenčevo učno, spoznavno okolje.

Inge Breznik

Prebrano 4624 krat
Prijavite se za komentiranje