Učimo se s profesionalcem

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Pripravil/a: Tamara Oblak

Prevladujoča aktivnost učencev: Samostojno učenje ob e-gradivih, snemanje in samoevalvacija
Kompetenca, ki jo razvijamo: kritično mišljenje
Zapis primera obetavne rabe:  docxŠport_priprava.docx
Priloge:

 

 

 

Utemeljitev izbora: Spremna beseda primera obetavne rabe

Uporaba video posnetka ni novost v poučevanju, je pa pomembni sestavni del v procesu učenja gibalnih dejavnosti. Le tako učenci lahko dobijo vpogled v svoj 'gibalni izdelek'. Predstavljen primer uporabe tabličnih računalnikov priporočam ker:
- uporaba kamere na tablici je tehnično preprostejša v primerjavi s povezovanjem kamere z računalnikom in nameščanjem programa za zamik predvajanja posnetka,
- omogočena je individualizacijo in personalizacijo učnega procesa,
- ob dodatni namestitvi brezplačnih aplikacij SKLZ ali Coach's eye je mogoče upočasniti posnetek, posneti komentarje in opažanja na posnetku in si posnetek z navodili večkrat ogledati,
- izognemo se težavam s pridobitvijo soglasij, ker v našem primeru vsak učenec uporablja svojo napravo in ima vpogled v svoj videoposnetek.

Predstavljena plesna vsebina - break dance se v šolah ne izvaja pogosto, je pa dobrodošla in za učence atraktivna vsebina, preko katere se lahko dosežejo cilji učnega sklopa ples. Spodbujanje ustvarjalnosti vadečih ne spravlja v zadrego, ker jim izvedba korakov break danca omogoča toliko ustvarjalne svobode, kolikor je v danem trenutku potrebujejo.
Pri predstavljenem primeru ni potrebnega veliko dodatnega plesnega znanja. Glede na obilico dostopnega kvalitetnega spletnega gradiva tudi ni nujno, da ima učitelj veliko predznanja s področja break danca.
S primerjanjem in kritično presojo lastne in predstavljene izvedbe posameznih plesnih elementov je omogočena samorefleksija: učenec vidi svojo izvedbo in je usmerjen v njeno kakovost glede na dogovorjene kriterije, ob tem pa mora upoštevati dogovor skupine. Zato je v predstavljenem primeru izpostavljeno kritično mišljenje, kot ena od kompetenc 21. stoletja.
Z možnostjo ogleda temeljnih plesnih elementov že pred uro plesa, vsebina pri uri zanje ni čisto nova; gre torej za obliko zvrnjenega učenja /flipped learninga. Učenci ob tem ugotovijo, da so tudi na videz preprosti break dance koraki koordinacijsko, fizično in ritmično precej zahtevni in da to ni stvar, ki se jo lahko naučiš mimogrede. Potrebne je veliko vadbe ter ponovitev, uspeh pa je odvisen od tega koliko časa in energije so sami pripravljeni vložiti.
Avtorica ob pozitivnih straneh uporabe tablice pri omenjenem učnem sklopu opozori tudi na njihovo pomanjkljivost pri predvajanju zvočnih posnetkov telovadnici, hkrati pa nakaže rešitev z dodatnimi zvočniki ob projekciji kombinacije na platno.
Pri tako organiziranem pouku učenci ne porabijo veliko časa za čakanje, ampak sta snemanje in analiza video posnetkov učinkovito vključena v proces učenja.
Vredno preizkusiti.

Mnenje zapisala: Nives Markun Puhan

Prebrano 4761 krat
Več iz te kategorije: « Z e-gradivi v svet glasbe
Prijavite se za komentiranje