Ob sklepu šolskega leta, ko so dijaki prevzeli spričevala za tekoče šolsko leto, smo se učitelji že ozirali naprej v šolsko leto 2018/19.

Na rednem mesečnem srečanju samo načrtovali delo v inovativnem oddelku - spregovorili smo o temeljnih kompetencah 21. stoletja, o shemi digitalnih kompetenc in v naše načrtovanje vključili tudi kompetenco podjetnosti, ki jo bomo razvijali v prihodnjih letih v vseh oddelkih naše gimnazije, tudi v inovativnem.

Učiteljem smo predstavili tudi vsebinske utrinke strokovne ekskurzije ravnateljev in koordinatorjev v Szeged in Beograd, kjer smo se udeležili Sejma Nove tehnologije v izobraževanju, ki ga je organiziral British Council.

Vsak učitelj bo do septembra pripravil pisno letno pripravo, v katero bo za svoj predmet vključil elemente ključnih in digitalnih kompetenc ter kompetence podjetnosti, septembra pa bomo na učiteljskih zborih posameznih razredov naredili mrežni plan, kjer bo usklajena uporaba načinov in tehnik dela ter posameznih orodij, ki jih bodo dijaki in učitelji uporabljali pri pouku.

 XT2F5533   XT2F6031

Objavljeno v Razvojne šole

Dijaki inovativnega oddelka 1. letnika ŠgAMS so v treh učnih urah pri pouku geografije samostojno pripravljali predstavitve tipov reliefa v GoogleDocs, kjer so si jasno razdelili naloge za skupinsko delo:

  • zapisovalec (izpiše temeljne podatke, razloge pojmov, opise in primere):
  • oblikovalec - tehnična podpora (izbere orodje in ga uporabi, vsebino ustrezno oblikuje, odda nalogo v spletno učilnico)
  • iskalec foto/video materiala (ustrezen foto in video material, preveri delovanje, naloži posnetke, poskrbi za zvok)
  • vsebinski urednik (preveri točnost podatkov, odloči, kaj so uvrščeno v predstavitev, koordinira delo)
  • poročevalec (pred razredom predstavi delo skupine in njihov izdelek)

V prvi učni uri so dijaki zbrali material za svojo temo, v drugi so pripravili predstavitev in jo preizkusili znotraj skupine, v tretji učni uri pa so svoj izdelek predstavili sošolcem (in dokument tudi delili z njimi).

Skupinsko delo je bilo izredno aktivno, saj je vsakdo imel svojo nalogo. Samoiniciativno so dijaki za ponovitev snovi pripravili vprašanja v Kahoot-u (aplikaciji, ki jo že poznajo in jo s pridom uporabljajo).

img002 thumb        img001 thumb

Objavljeno v Razvojne šole

Dijaki 1.c so dobili tablice

Dijaki 1.c Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška so v torek, 14. 11. 2017 prejeli tablične računalnike, ki jih bodo v prihodnjih štirih letih uporabljali pri šolskem in obšolskem delu na gimnaziji.

IMG 0708 thumb

 

Po uvodnem spoznavanju z opremo in aplikacijami, so se dijaki naučili deliti in urejati skupne dokumente, uporabljati aplikacije za različna predmetna področja, spoznvali različne gradnike v spletni učinlici in se preko delavnic učili pravilnega citiranja in navajanja virov in literature.

 

IMG 0711 thumb

V sklopu tridnevnega izobraževanja so dijaki začeli izdelovali tudi projektno nalogo za Dan človekovih pravic. Dijaki so izbrali svojo skupino ter si ob izbrali svojo nalogo v projektno sodelovalnem delu: snemalec, napovedovalec in igralec, producent (vsebina in besedilo), režiser (urejanje posnetka in montaža). Dijaki morajo do decembra pripraviti kratek (do 3 minutni) film na temo Ne mečimo hrane stran. Tematsko so dijaki razdeljeni v tri večje skupine, kjer se ukvarajajo z raziskovanjem šolske situacije (v razredih in na hodnikih), proučujejo situacijo v šolski jedilnici v času glavnih obrokov in domačo situacijo. Prikazati morajo trenutno stanje (dobre in slabe primere) ter nakazti možne rešitve slabih primerov.

IMG 0712 thumb

Objavljeno v Razvojne šole