Ozavestiti dijake in starše o varni in odgovorni rabi interneta in mobilnih naprav ter poučiti strokovne delavce šole, kako ravnati v primeru odkritih spletnih zlorab, je bila glavna tema predavanja v izvedbi dr. Benjamina Lesjaka (Safe.si). Učitelji smo se seznanili s najpogostejšimi primeri zlorab in postopki ukrepov, ki smo jih dolžni izvesti v takih primerih. V nadaljevanju je bilo izvedeno tudi predavanje za starše dijakov, v okviru katerega se je razvnela razprava o metodah nadzora  uporabe interneta in težavah, s katerimi se starši pri tem srečujejo.

IMG 5418

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5430

 

 

Objavljeno v Razvojne šole

IMG 3453IMG 3453IMG 3453

V okviru promocijskih aktivnosti SŠSB za popularizacijo strokovnih programov ekonomski tehnik in trgovec med osnovnošolci, smo medse povabili učence okoliških osnovnih šol. Pripravili smo kratko predstavitev življenja in dela na šoli, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniške kompetence in uporabe IKT na poslovnem področju. V ta namen smo jih povabili k sodelovanju v posebej pripravljenem kvizu na temo poznavanja področja podjetnosti in podjetništva, ki je temeljil na uporabi spletne aplikacije KAHOOT. Odziv, ki smo ga doživeli je bil več kot presenetljiv. Učenci so bili namreč navdušeni nad možnostjo aktivnega sodelovanja na dogodku, hkrati pa so lahko preverili poznavanje navedenega področja. 

 

Objavljeno v Razvojne šole