Predmet: slovenščina
Tema: časovni odvisnik
Razred:  
Pripravila: Katja Kustec
E-gradivo: https://www.youtube.com/watch?v=ilMrgNIso84&feature=youtu.be
   

Opis učne situacije: 

Posnetek se lahko uporablja pri učenju časovnega odvisnika; ali za delo v spletni učilnici, ponovitev ali delo doma (flipped učenje).

Predmet: nemščina
Tema: preteklik
Razred:  
Pripravila: Milanka Sobočan
E-gradivo: http://ed.ted.com/on/7kHFPwhd
   

Opis učne situacije: 

Po prvih urah spoznavanja oblik in rabe sestavljenega preteklika so imeli dijaki možnost utrditi svoje znanje ob poslušanju pesmi »Nur für dich«. Pred poslušanjem smo ugotovili, da nemške skupine Wise Guys ne poznajo.

Dijaki poiščejo spletno stran http://ed.ted.com/on/7kHFPwhd, se prijavijo preko svojega Facebook računa in lahko začnejo s poslušanjem.

Po poslušanju pesmi dijaki rešijo 15 pripravljenih nalog. S tem ponovijo slovnične strukture in razumevanje besedila pesmi. Večino glagolov so si dijaki dobro zapomnili, pri nekaterih primerih so sklepali pravilno rešitev, nekaj dijakov pa je znova prisluhnilo delom pesmi, da so našli pravilno rešitev.

Ob koncu so dijaki v blog zapisali svoje mnenje o pesmi in o tovrstnem utrjevanju nemških glagolov. Vsi zapisi so bili zelo pozitivni. Presenetilo jih je, da je nemška pesem lahko tako melodična.

Pripravila in zapisala: Milanka Sobočan, prof.

Predmet: Nemščina
Tema: ORIENTIERUNG IN DER STADT
Razred:  
Pripravila: Urška Godler
E-gradivo: http://www.showme.com/sh/?h=iDBmdv6
   

Opis učne situacije:

Predmet: Kemija
Tema: Reaktanti in produkti
Razred: 8.
Pripravila: Sršen Marija
E-gradivo: https://www.youtube.com/watch?v=R3DuYKL5kHI&feature=youtu.be
   

Opis učne situacije: 

KUP - kratke učne poti so primerne razlage snovi, ki se praviloma uporabljajo pri obrnjenem (flipped) učenju.
KUP lahko uporabimo tako, da v spletni učilnici pripravimo povezavo do te KUP. Učenci to snov samostojno predelajo doma v naprej. Rešijo tudi dodane naloge ali si ogledajo eksperiment. Nato pri pouku samo preverimo ali so snov razumeli in nadgradimo z novo učno snovjo.
Drugi način uporabe se lahko vrši pri samem pouku. Učenci delajo samostojno. Pri tem uporabljajo slušalke. Tempo dela prilagodijo svojim zmožnostim
Prednosti KUP :
Učna snov je vedno na razpolago v spletni učilnici in jo lahko poslušajo večkrat.
Učenci, ki so odsotni zaradi bolezni ali drugih razlogov, lahko učno snov spremljajo od doma.
Učenci so za pouk pripravljeni v naprej, hkrati pa imajo že pripravljena vprašanja ( kar ne razumejo) za učitelja.
S pomočjo KUP je možna večja individualizacija pouka.

Predmet: Fizika
Tema: Sile
Razred: 8.
Pripravila: Vladimir Mlinarič
E-gradivo: http://youtu.be/o0tXZv756oM
   

Opis učne situacije: 

Izdelan video je uporaben pri pouku drugega tujega jezika in pri pouku izbirnega predmeta angleščina v 8. razredu. Preko videa (npr. flipped learning) učenci lahko spoznajo praktično vse vidne dele telesa, pri čemer gre za lažje besedišče. Tako se lahko gradivo uporabi tudi v 6. ali 7. razredu pri prvem tujem jeziku.

Film se lahko uporabi za ponazoritev izvajanja poskusa za učence s posebnimi potrebami (v tem priemru ga je smisleno dopolniti z učnim listom) ali pa za preverjanje rezultatov poskusa.

Predmet: Angleški jezik
Tema: Deli telesa
Razred:  
Pripravila: Teo Pucko
E-gradivo: https://www.youtube.com/watch?v=tElh6UJy--M&feature=youtu.be
   

Opis učne situacije: 

Izdelan video je uporaben pri pouku drugega tujega jezika in pri pouku izbirnega predmeta angleščina v 8. razredu. Preko videa (npr. flipped learning) učenci lahko spoznajo praktično vse vidne dele telesa, pri čemer gre za lažje besedišče. Tako se lahko gradivo uporabi tudi v 6. ali 7. razredu pri prvem tujem jeziku.