Skupaj potujemo v vesolje

fizika

samostojno učenje, formativno spremljanje

Ulomek je moj domek

matematika

raziskovanje in preiskovanje

Inovativno v Severno Evropo

geografija

fleksibilnost in prilagodljivost

Z e-gradivi v svet glasbe

glasbena umetnost

kritično mišljenje

Učimo se s profesionalcem!

šport

kritično mišljenje

Izloči me sam, če me znaš?

naravoslovje

sodelovanje

Dihaj, migaj, misli v 90ih minutah

biologija

raziskovanje in preiskovanje ter reševanje problemov

Kolo ima verižno gonilo, jaz pa znanje

tehnika in tehnologija

Učenje učenja

E-sprehod po dediščini prvih civilizacij

zgodovina

sodelovanje in učenje učenja

E-izlet po Napoleonovih poteh

zgodovina / nemščina

učenje učenja

Kako pričarati domače branje?

slovenščina

ustvarjalnost, kritično mišljenje

Nauči se nemško z iPadom

nemščina

sporočanje

Predstavi mesto inovativno, ne razmišljaj konservativno.

angleščina

sporočanje

Kako bi flipnil pouk?

anatomija s fiziologijo

ustvarjalnost