Uncategorised

Uncategorised (4)

V sklopu projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT načrtujemo tudi izdajo monografije, ki bo vključevala nova znanstvena spoznanja s področja. Monografija bo nastala v zadnji fazi projekta. V tem času pa Vas vabimo k ogledu že izdane monografije nastale v zaključenem pilotnem projektu "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja".

Monografija z naslovom - Sodobno kognitivno izobraževanje in transdisciplinarni modeli učenja, ki vključuje tudi pedagoško strategijo in metodologijo uvajanja inovativne pedagogike.

monografija

 

Za področje evalvacije bo v sklopu projekta odgovoren "Pedagoški inštitut" skupaj z vsemi razvojnimi inštitucijami partnerji projekta. Izvedena bo začetna, vmsena in končna evalvacija. Poročilo o končni evalvaciji bo pripravljeno v zaključni fazi projekta. Vas pa vabimo, da si ogledate poročilo/evalvacijo že zaključenega projekta "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja", ki je dostopno na sledeči povezavi -> pdfEvalvacija.pdf