e - izobraževanje

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Besedo e izobraževanje danes razumemo in uporabljamo v dveh pomeni:
- v prvem pomenu gre le za uporabo sodobne IKT v procesu izobraževanja (npr. uporaba e-prosojnic in projektorja namesto grafoskopa, vsebine so dostopne v e-bliki in ne le na papirju...),
- v celostnem pomenu pa gre za spremembo pedagoškega modela ter organizacije pouka, ki se vse bolj spogleduje z izobraževanjem na daljavo.

Z vse bolj dostopno in prisotno tehnologijo sistemski vidik postaja vse bolj samoumeven minimalni standard, vedno večji poudarek pa je na procesnem vidiku, ki pred učitelja postavlja nove didaktične izzive in ga spreminja v organizatorja ustvarjalnega učnega okolja, mentorja, e-tutorja.
Bistvene prednosti e-izobraževanja so:
- večja fleksibilnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja (angl.: just-in-time learning, just-in-place learning),
- večja interaktivnost in hitrejši dostop do znanja iz različnih virov,
- možnosti prilagajanja potrebam posameznika,
- preglednost in transparentnost pogojev izobraževanja.

Prebrano 2236 krat
Prijavite se za komentiranje