Koordinatorica dela razvojnih skupin: dr. Magdalena Šverc.

Opomba: Nekatere razvojne skupine so še v fazi dopolnjevanja članov, tako da se jim bodo pridružili še nekateri strokovnjaki..

 Zap.št
Ime razvojne skupine
 Vodja
Člani 
 01.  Nadgradnja pedagoške strategije  ddr. Boris Aberšek

dr. Marko Marhl
dr. Katja Košir
dr. Metka Kordigel Aberšek
dr. Bojan Borstner
dr. Mateja Pšunder
dr. Magdalena Šverc
dr. Andrej Flogie

 02.  Nadgradnja metodologije  dr. Magdalena Šverc

dr. Mihaela Brumen
ddr. Boris Aberšek
Maja Vičič Krabonja
koordinatorji razvojnih šol

 03.   Usposabljanje učiteljev in ravnateljev  Maja Vičič Krabonja mag. Radovan Krajnc
Marija Lubšina
dr. Inge Breznik
dr. Mateja Ploj Virtič
dr. Katja Košir
Uroš Škof
Vanja Kolar Ivačič,
Rafaela Kožlakar
 04.  Strokovne (e)-skupnosti  mag. Radovan Krajnc

dr. Kosta Dolenc
Sabina Kepen Narić
Bernarda Trstenjak
Andrej Nemec

 05.  Primeri dobre rabe Romana Košutnik (ravnateljica) dr. Vlado Grubelnik
dr. Inge Breznik
mag. Vera Bevc
dr. Leonida Novak
mag. Iva Pučnik
Nevenka Sreš
 06.  Izvedbeni kurikuli  mag. Terezija Zamuda (ravnateljica) dr. Metka Kordigel Aberšek
dr. Inge Breznik
Darja Cizel
Simona Granfol
Romana Košutnik
 07.  Implementacija  Marija Mustar ravnatelji razvojnih šol
Ingrid Podbršček
 08. Tehnično področje  Bogomir Marčinkovič (ravnatelj) dr. Kosta Dolenc
Goran Jablanov
Boris Volarič
Iztok Osredkar
Mirko Đukić
Robert Gajšek
Roman Drstvenšek
Jože Brecl
 09. Preiskušanje in uvajanje didaktičnih e-storitev  Robert Gajšek (ravnatelj) dr. Dejan Dinevski
Teo Pucko
Rok Lipnik
 10. Evalvacija  dr. Tina Rutar Leban dr. Stanka Preskar
dr. Mateja Ploj Virtič
mag. Erika Hvala
dr. Inge Breznik
 11. Promocija dr. Andrej Flogie Robert Gajšek
dr. Magdalena Šverc
Maja Vičič Krabonja

Vabljeni na zaključno konferenco. Za prijavo uporabite to povezavo!

program

 

 • Razvoj inovativne pedagogike 1:1 (pedagoških strategij).ipad-banner-2-nologo-300x637
 • Povečanje primerov “izzivalnih” inovativnih praks , ki so usmerjene na učenca.
 • Razvoj in priprava metodologije za uvajanje inovativne pedagogike 1:1.
 • Pospešiti smiselno uporabo IKT pri poučevanju in učenju.
 • Dvig digitalnih kompetenc za vse udeležence projekta.
 • Povezati formalno in neformalno učenje.
 • Integracija IKT v kurikulum.
 • Razvoj in nadgradnja profesionalnega usposabljanja pedagoških delavcev, vključujoč učence, starše in šolsko skupnost.
 • Povečati možnosti učenja kjerkoli in kadarkoli (vsak učenec ima svojo napravo) s ciljem dviga angažiranosti učencev in motivacije.
 • Povezovanje učencev v socialne mreže in s tem večanje interaktivnost, ostrenje in širitev mišljenje ter krepitev intelektualne radovednosti.
 • Omogočiti večsmerno komunikacijo in sodelovanje med učiteljem in učencem in razširjati učenje izven razreda in ustaljenega urnika.
 • Povečati neodvisnost, samoiniciativnost, individualizacijo, komunikacijo, kreativnost in sodelovalne veščine.
 • Razširiti formalno skupnost učenja in vključiti starše, sorodnike in druge ljudi, ki so pomembni za učenčevo življenje.
 • Fokus na personaliziranem učenju s podporo individualiziranih stilov učenja v odnosu do ranljivih skupin.
 • Usposobiti učitelje, ki vedo kdaj in kako uporabiti IKT.
 • Globlje razumeti učne prakse z 1:1 pedagogiko v razredu.
 • Izboljšanje komunikacije med učenci, učitelji, starši in strokovnjaki.
 • Podpora vodstvu in organizaciji z uvajanjem novih e-storitev.
 • Razvoj metodologij in strategij evalvacije na različnih področjih projekta.
 • Evalvacija, ki naj pokaže vpliv inovativne pedagogike 1:1 na ravni digitalnih kompetenc in bralne pismenosti (še posebej ranljivih skupin) ter drugih področjih.

Prijavitelj projekta: Zavod Antona Martina Slomška

Konzorcijski partnerji projekta

Razvojne inštitucije:

 Razvojne osnovne šole:

Razvojne srednje šole:

 • Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor - Škofijska gimnazija,
 • GIMNAZIJA BREŽICE,
 • GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana,
 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, gimnazija in veterinarska šola
 • Srednja ekonomska šola Maribor
 • SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
 • Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
 • Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
 • Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
 • GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

Implementacijske osnovne šole:

 • JAVNI VIZ II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
 • OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
 • OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
 • OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
 • OSNOVNA ŠOLA "BLAŽA KOCENA" PONIKVA
 • OSNOVNA ŠOLA KOZJE
 • OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
 • OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
 • OSNOVNA ŠOLA BLANCA
 • OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
 • DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
 • OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
 • OSNOVNA ŠOLA MUTA
 • OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU
 • OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE
 • OSNOVNA ŠOLA BELTINCI
 • Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci
 • OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
 • DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI Gonterhazi Ketnyelvu Altalanos Iskola
 • OSNOVNA ŠOLA POLJANE
 • OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
 • OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA Podbrdo
 • OSNOVNA ŠOLA BRANIK
 • OSNOVNA ŠOLA COL
 • OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
 • OSNOVNA ŠOLA Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
 • OSNOVNA ŠOLA KANAL
 • OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
 • OSNOVNA ŠOLA FRAM
 • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
 • Osnovna šola Rače
 • OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA
 • OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
 • OSNOVNA ŠOLA DOBROVO
 • OSNOVNA ŠOLA Bistrica
 • OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA Kranjska Gora
 • OSNOVNA ŠOLA Ivana Cankarja

Implementacijske srednje šole

 • GIMNAZIJA CELJE - CENTER
 • Šolski center Kranj, strokovna gimnazija
 • GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
 • GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana
 • ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
 • Gimnazija Litija
 • GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA
 • Zavod svetega Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
 • ŠOLSKI CENTER PTUJ, Ekonomska šola Ptuj
 • Šolski center Ljubljana, Srednja Strojna in kemijska šola
 • GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
 • Šolski center Nova Gorica, Strojna prometna in lesarska šola
 • Ekonomska šola Ljubljana
 • EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
 • Lesarska šola Maribor
 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, živilska šola
 • Šolski center Škofja Loka
 • Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
 • ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
 • ŠOLSKI CENTER VELENJE, Elektro in računalniška šola

Višina skupnih stroškov projekta: 3.280.000,00 €
Trajanje projekta: 1.1.2017 – 30.6.2022
Naziv upravičenca: Zavod Antona Martina Slomška

Vodja projekta:
dr. Andrej Flogie
E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • Možnost 1:1 poučevanja za personalizirano učenje,
 • vpliv na pedagogiko, organizacijo in poučevanje in vpliv tehnike, sprememba motivacije učencev, sprememba učnega procesa v odnosu do kompetenc,
 • analiza konteksta pogojev,
 • nivo vpliva na socialnem in šolskem nivoju,
 • spremljanje implementacije projekta kot takega,
 • osamosvojitev specifičnih ciljev projekta,
 • učinkoviti management in implementacija trajnega vključevanja.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru IMG 20171114 114336 001razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces. Namen projekta je tako premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti in sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se morajo pri tem zavedati, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so oboje uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev.

Cilji projekta

career ladder 2930441 6401. Število vzgojno-izobraževalnih ustanov vključenih v projekt IUO
V projekt bo vključenih 75 šol (osnovne šole, gimnazije in srednje strokovne).
V prvem letu bomo na razvojnih šolah, kjer je pedagoški kader večinoma že e-kompetenten, naredili analizo stanja in vstopno evalvacijo in priprave za razvoj IUO in preizkušanje sodobnih metod podprtih z IKT.
Na implementacijskih šolah se bodo začele priprave za IUO drugo leto projekta, ki bo usmerjeno v analizo stanja in evalvacijo, usposabljanje pedagoškega kadra, učencev, preizkušanje in implementacijo.

2. Število vključenih VIZ, ki so uspešno uvedle strategije prožnih oblik učenja
V prvo leto projekta bo vključenih 18 razvojnih VIZ, ki bodo aktivno načrtovale, pripravljale, usposabljale, preizkušale in spremljale uvajanje IUO. Na podlagi spremljave in vmesne evalvacije bodo v naslednjih letih razvojni VIZ nadgrajevali in dopolnjevali metodologijo implementacije na svojem VIZ v skladu z metodologijo 21. korakov. Za 57 implementacijskih šol bodo v drugem letu projekta razvojne šole pripravile didaktične delavnice o digitalnih kompetencah, sodelovalnem delu, kritičnem mišljenju, itd., delavnice bodo izbrane glede na potrebe šole (analiza stanja na implementacijskem VIZ). Cilj je vzpostavitev IUO na vsaj 85% vključenih šol.


3. Sodobne pedagoške strategije in število preizkušenih didaktičnih pristopov

V projektu bomo razvili in nadgradili eno pedagoško strategijo uvajanja IUO, ki bo omogočala razvoj in uvajanje individualizacije poučevanja še posebej personaliziranega učenja. Strategija bo določala smiselno in sistematično uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, sodobne e-storitve ter multimedijske in interaktivne e-vsebine s sodobnimi oblikami, pedagoškimi paradigmami in metodami. Strategija bo podpirala in krepila personaliziran in individualiziran pouk. Še posebej se bo spremljal razvoj kompetenc s formativnim spremljanjem.
V drugem letu projekta bomo razvili najmanj 4 primere obetavne rabe, v katerih bodo predstavljeni preizkušeni didaktični pristopi. V tretjem, četrtem in petem letu projekta načrtujemo razvoj še dvanajstih novih primerov dobre rabe tako, da bo ob koncu projekta razvitih in preizkušenih vsaj 16 primerov dobre rabe udejanjanja IUO.

4. Število usposobljenih pedagoških delavcev
V prvem letu bomo za delo v IUO podprtih z IKT usposobili vsaj 50 pedagoških delavcev. V naslednjem letu se jih bo priključilo naslednjih 200. Do konca projekta pričakujemo skupno vključenih v projekt vsaj 1000 pedagoških delavcev.
Zastavljeni cilji so minimum, ki ga želimo doseči. Predstavljajo osnovo, ki omogoča izpeljavo projekta v načrtovanem času in z dosego zastavljenih ciljev.

5. Število otrok, ki bodo vključeni v učenje v IUO
child 1183465 640Število vključenih učencev in dijakov, ki bodo vključeni v IUO je predvideno v prvem letu projekta 600, v drugem letu projekta 1500 učencev in dijakov. V skladu z deseminacijo in prenašanjem izkušenj izven inovativnih oddelkov pričakujemo, da bo do konca projekta v IUO vključenih vsaj 2400 učencev in dijakov.

6. Pripravljeni izvedbeni kurikuli na ravni oddelka
Pripravljena priporočila in smernice za uvajanje IKT, kompetenc in formativnega spremljanja na nivoju izvedbenih kurikulov (vsaj 70% predmetnih področij, predvidoma za zadnjo triado osnovne šole, ter prve tri letnike gimnazije, ki bodo vključevali smiselno in sistematično uporabo IKT ter inovativne pristope poučevanja v najmanj 30% vseh ur posameznega vključenega predmeta.
Na ravni vključenih inovativnih oddelkov bodo izdelani izvedbeni kurikuli na razvojnih šolah.

7. Število priporočil za razvoj podpornega okolja
V projektu se bo razvilo 6 priporočil na področju podpornega okolja:
• priporočilo za širitev oz. posodobitev metodologije uvajanja pedagogike 1:1 preko 21. korakov,
• priporočila za razvoj primerov obetavne rabe,
• priporočil za razvoj podpornega okolja, ki zagotavljajo širjenje in trajnost rezultatov,
• priporočila za kontinuirano usposabljanje učiteljev,
• priporočila za organizacijo in vodenje,
• priporočila za tehnično podporo.

7. Preskušanje e-vsebin
Preskušanje e-vsebin, še posebej e-učbenikov. Rezultati so primeri obetavne rabe, ki vključujejo e-učbeniki kot element IUO.

8. Preizkušanje e-didaktičnih storitev
V okviru projekta bomo usposabljali učitelje za uporabo sodobnih e-storitev, ki bodo omogočale spremljavo dosežkov učencev, sprotne povratne informacije in medvrstniško vrednotenje. Spodbujali bomo učitelje k samostojnemu raziskovanju e-storitev, s katerimi bodo lahko najbolj učinkovito podprli spremljanje razvoja kompetenc, glede na zmožnosti učencev in značilnosti šolskega okolja. Rezultati so primeri obetavne rabe, ki vključujejo didaktične e-storitve.

9. Usposabljanja učiteljev in ravnateljevIMG 5619 001
V projektu bomo učiteljem ponudili udeležbo na usposabljanjih, ki so bila že razvita v projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja in nadgrajena z najnovejšimi spoznanji in novimi primeri udejanjanja IUO. Načrtujemo, da bodo učitelji razvojnih šol deležni vsaj 16, učitelji implementacijskih pa vsaj 8 usposabljanj. Pri tem je pomemben učinek tudi razvoj kulture deljenja in nastanek strokovne skupnosti, ki omogoča širjenje znanja in izkušenj med učitelji znotraj in med VIZ.
V podporo ravnateljem pri uvajanju sprememb in novih načinov vodenja načrtujemo ne le pomoč pri uvajanju metodologije 21. korakov (vzpostavitev podpornega okolja s strani zavodov in razvojnih šol), ampak tudi usposabljanje s področja menedžmenta v izobraževanju oz. menedžiranja sprememb.


10. Analiza, evalvacija in spremljava projekta

office 2717014 640Razviti bodo instrumenti analize stanja v skladu s prvo stopnjo metodologije 21. korakov. Začetna analiza stanja bo izvedena na vseh konzorcijskih partnerjih, ter na osnovi tega pripravljena skupna analiza na relevantnem področju kompetenc učiteljev za uvajanje inovativnih učnih okolij podprtih z IKT in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc; njihov odnos in usposobljenost za razvijanje splošnih kompetenc, digitalne pismenosti, sodelovanja, kritičnega mišljenja, sposobnosti reševanja problemov pri učencih; njihovo spremljanje z elementi formativnega spremljanja ter infrastrukture na vključenih zavodih.
Izvedena bo začetna, vmesna in zaključna evalvacijo, ter intervjuji s fokusnimi skupinami na razvojnih VIZ. Na osnovi zbranih podatkov bo pripravljeno Zaključno poročilo o evalvaciji projekta in doseženem napredku kompetenc učencev s priporočili za nadaljnji razvoj podpornega okolja.

 

11. Aktivna promocija projekta in njegovih rezultatov
Za potrebe projekta bomo pripravili celostno grafično podobo. Pripravili bomo promocijski material v fizični in e-obliki. Vzpostavljeno bo spletno mesto za potrebe projekta.
Videokonferenčna predavanja s primeri dobrih praks posameznih učiteljev se bodo izvedla vsaj 5 krat in bodo objavljeni na spletni strani projekta.
Vključene šole bodo projekt še posebej promovirale na svojih spletnih straneh in v lokalnem okolju.
Rezultate projekta bomo aktivno predstavili na vsaj štirih konferencah.

Prijavitelj projekta: Zavod Antona Martina Slomška

Vodja projekta: dr. Andrej Flogie

 

O projektu

Avtorica: Katja GajšekRazvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.


Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 oz 20 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ. Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.

MIZŠ logo eu skladi