promocija

promocija (4)

  • ŠVERC, Alenka, FLOGIE, Andrej, PERČIČ, Kristijan, KOVAČIČ, Domen, VIČIČ KRABONJA, Maja. Uvajanje učenja 1 na 1 na Zavodu Antona Martina Slomška Maribor = Introducing of one-to-one learning at the Anton Martin Slomšek Institute. V: Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 148-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 7092499]
  • ŠVERC, Alenka, FLOGIE, Andrej, PERČIČ, Kristijan, VIČIČ KRABONJA, Maja, KOVAČIČ, Domen. Škofijska gimnazija v okviru Zavoda Antona Martina Slomška uvaja učenje 1 na 1f = The diocese school within the Institute Anton Martin Slomšek introduces learning 1 on 1. V: HRAST, Anita (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.), KOJC, Sabina (ur.). Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti : zbornik povzetkov prispevkov = Education and communication for more social responsibility : conference proceedings - summaries, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2013, str. 34. [COBISS.SI-ID 7140627]
  • ŠVERC, Alenka, FLOGIE, Andrej, PERČIČ, Kristijan, KOVAČIČ, Domen, VIČIČ KRABONJA, Maja. Učenje 1 na 1 na Škofijski gimnaziji v okviru Zavoda Antona Martina Slomška. Didakta, ISSN 0354-0421, maj 2013, letn. 23, št. 163, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 273067008]
  • RUTAR LEBAN, Tina, ŠVERC, Alenka, VIČIČ KRABONJA, Maja. Projekt Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja : (uvajanje inovativnega poučevanja in učenja s tablicami v šolski prostor) : raziskava projekta. Maribor: Zavod Antona Martina Slomška, 2015. 1 zgibanka [12 str.], ilustr. ISBN 978-961-92190-4-1. [COBISS.SI-ID 82085121]
  • ABERŠEK, Boris (urednik), FLOGIE, Andrej (urednik), ŠVERC, Alenka (urednik). Sodobno kognitivno izobraževanje in transdisciplinarni modeli učenja : pedagoška strategija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2015. ISBN 978-961-6657-55-6. http://ist.tehnika.um.si/?page_id=15. [COBISS.SI-ID 83093761]
  • URŠKA GODLER Prispevek: USING AN IPAD IN GERMAN LANGUAGE CLASSES http://oaji.net/articles/2014/514-1415819138.pdf, spletna stran revije Gamtamokslinis Ugdymas: http://www.gu.puslapiai.lt/GUwww/indeks.htm

Maja Vičič Krabonja:

Maja Vičič Krabonja in Kristijan Perčič:

Urška Godler: 

Katja Gajšek: 

Marija Vok Lipovšek:

Petra Kastelic:

Zaključna konferenca projekta Inovativna pedagogika 1:1

Screen Shot 2018 04 11 at 15.14.45

 

 

 

 

 

 

 

 


 Bett 2018 - obisk sejma. 

 Screen Shot 2018 02 07 at 13.04.56

 

 

 

 

 


 Promocijski video posnetek pilotnega projekta "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja"

Screen Shot 2018 02 07 at 13.14.00